Πιθανόν να χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 6. Αυτό το πρόγραμμα περιήγησης έχει πλέον λήξει.
Για ασφαλέστερη, πιο αξιόπιστη πλοήγηση συνιστάται να αναβαθμίσετε τον browser σας σε ένα από αυτά τα προγράμματα περιήγησης:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Μεταφορτώσεις για LS‑P4

 • 12-02-2020

  Ενημέρωση firmware Έκδοση 1.10

  Έχουν προστεθεί οι ακόλουθες δυνατότητες: 

  Ο τόνος προγραμματισμού διευκολύνει τον συγχρονισμό του βίντεο και του ήχου κατά τη μετεπεξεργασία 

  Ο Δοκιμαστικός τόνος εξάγει ένα σήμα αναφοράς από τον καταγραφέα ήχου στη φωτογραφική μηχανή μέσω ενός καλωδίου ήχου για προσαρμογή του επιπέδου της ηχογράφησης στη φωτογραφική μηχανή 

  Έλεγχος της έντασης του ήχου συμβατών ακουστικών και ηχείων Bluetooth 

  Λήψεις
 •  

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή μέχρι να κάνετε κλικ στο κουμπί [Finish] (Τέλος), το οποίο θα εμφανιστεί στο τέλος του οδηγού ενημέρωσης.

 •  

  Τρόπος ελέγχου της έκδοσης υλικολογισμικού του καταγραφέα.

  1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί [MENU]. 

  2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί [-] για να επιλέξετε το μενού συσκευής, το οποίο συμβολίζεται με ένα εικονίδιο κλειδιού, και κατόπιν πατήστε το δεξί βέλος. 

  3. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί [-], για να επιλέξετε [System Info] και κατόπιν πατήστε [OK]. 

 •  

  Γενικές προφυλάξεις

  Διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις προτού ξεκινήσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού του καταγραφέα. 

  - Εάν η ενημέρωση αποτύχει, ο καταγραφέας ενδέχεται να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες προτού πραγματοποιήσετε την ενημέρωση. 

  - Μετά την ενημέρωση του firmware του καταγραφέα δεν θα είναι δυνατή η επαναφορά του σε παλαιότερη έκδοση. 

  - Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του καταγραφέα προτού εκτελέσετε το πρόγραμμα ενημέρωσης. 

  - Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού προορίζεται για χρήση μόνο με το συγκεκριμένο μοντέλο. 

  - Ποτέ μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή ενώ εκτελείται το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού. 

  - Ποτέ μην απενεργοποιείτε τον καταγραφέα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ εκτελείται το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού. 

  - Για την ενημέρωση του firmware του καταγραφέα απαιτούνται τουλάχιστον 12 MB εσωτερικής μνήμης. 

  - Αφαιρέστε την κάρτα microSD από τον καταγραφέα. 

  - Προτού ξεκινήσετε την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει μπαταρία. 

 •  

  Οδηγίες εγκατάστασης

  Για να ενημερώσετε την έκδοση υλικολογισμικού του καταγραφέα, κάντε τα εξής: 

  1. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου ενημέρωσης. 

  2. Συνδέστε τον καταγραφέα με υπολογιστή που εκτελεί ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του καταγραφέα και περιμένετε μέχρι η οθόνη LCD του καταγραφέα να εμφανίσει την ένδειξη «Remote». 

  3. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή. 

  4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ενημέρωσης, για να ξεκινήσετε την ενημέρωση. 

  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

  6. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «Remote» στην οθόνη LCD και κατόπιν αποσυνδέστε τον καταγραφέα. 

  7. Επαληθεύστε ότι η έκδοση υλικολογισμικού έχει αντικατασταθεί με τον νέο αριθμό έκδοσης. 

 • Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

  Λήψεις
 • Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (Basic)

  Λήψεις
 • Δήλωση συμμόρφωσης

  Λήψεις