Πιθανόν να χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 6. Αυτό το πρόγραμμα περιήγησης έχει πλέον λήξει.
Για ασφαλέστερη, πιο αξιόπιστη πλοήγηση συνιστάται να αναβαθμίσετε τον browser σας σε ένα από αυτά τα προγράμματα περιήγησης:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Downloads for LS-100

 • 15-09-2015

  Ενημέρωση firmware Έκδοση 1.40

  1. Υποστηρίζει τη λειτουργία "Σύνδεση Καταγραφέα PCM" που έγινε πρόσφατα διαθέσιμη στη σειρά OM-D. 

  Σχετικά με τη λειτουργία "Σύνδεση Καταγραφέα PCM": 

  Κατά τη λήψη video μπορείτε να επιτύχετε ηχογραφήσεις υψηλής ποιότητας συνδέοντας μια μηχανή OM-D με έναν καταγραφέα PCM μέσω καλωδίου ήχου. Εάν για τη σύνδεση μηχανής και καταγραφέα χρησιμοποιήσετε κατάλληλο καλώδιο USB, τότε η λειτουργία συγχρονίζει αυτόματα τις εγγραφές στον καταγραφέα και τη μηχανή. 

  Υποστηριζόμενες συσκευές: 

  Καταγραφέας PCM: LS-100 

  Σύστημα μηχανών Mirrorless: E-M1, E-M5 Mark II (Απαιτείται μηχανή OM-D με την πιο πρόσφατη έκδοση firmware) 

  2. Βελτιώνει τη σταθερότητα. 

  Λήψεις
 •  

  13-04-2015

  Ενημέρωση firmware Έκδοση 1.30

  1. Προστίθεται η λειτουργία Ήχος κλακέτας.  

  2. Βελτιώνεται η σταθερότητα του συστήματος. 

 •  

  02-04-2013

  Παίξιμο WMA / MP3 Έκδοση 1.20

  Αυτό το λογισμικό πραγματοποιεί ενημέρωση στα αρχεία φωνητικής καθοδήγησης. 

  Μπορείτε να αλλάξετε τα αρχεία φωνητικής καθοδήγησης σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

  Για να αλλάξετε τη φωνητική καθοδήγηση, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και τις οδηγίες. 

  Οι πελάτες που έχουν ενημερώσει το firmware στην έκδοση 1.20 και άνω πρέπει επίσης να ενημερώσουν τη φωνητική καθοδήγηση. 

  Λήψεις
 • Από την έκδοση 1.11 έως την έκδοση 1.20

   • Κατά την εγγραφή με τη λειτουργία Multi-track (Πολλαπλά κομμάτια), ο ήχος στην οθόνη εγγραφής θα μεταδίδεται τόσο από το δεξί (R) όσο και από το αριστερό (L) κανάλι.
   • Η διαγραφή ενός αρχείου κομματιού με το κουμπί διαγραφής είναι πλέον διαθέσιμη στην οθόνη Multi-track (Πολλαπλά κομμάτια).
   • Εμφάνιση της διάρκειας ενός αρχείου μετά από υπέρθεση εγγραφής κι όχι του υπολειπόμενου χρόνου στη λειτουργία Overdub (Υπέρθεση εγγραφής) ή Play Sync (Συγχρονισμός αναπαραγωγής).
   • Στη λειτουργία Multi-track (Πολλαπλά κομμάτια), το σημείο έναρξης μιας νέας εγγραφής συγχρονίζεται με το ρυθμό του μετρονόμου.
   • Η επιλογή «File divide» (Διαίρεση αρχείου) είναι πλέον διαθέσιμη κατά την εγγραφή στη λειτουργία καταγραφέα.
   • Προσθήκη τριών επιλογών στο μενού ρύθμισης ρυθμού του μετρονόμου.
   • Προσθήκη δύο επιλογών στις ρυθμίσεις ήχου του μετρονόμου.
   • Αυτόματη ρύθμιση του επιπέδου εγγραφής για το ενσωματωμένο μικρόφωνο στη βέλτιστη τιμή στη λειτουργία Tuner (Κουρδιστήρι οργάνων) και Lissajous.
   • *Τα αναθεωρημένα εγχειρίδια οδηγιών για το υλικολογισμικό, έκδοση 1.20 διατίθενται στις εξής γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και ρωσικά.

 • 01-01-2000

  Οδηγίες Ενημέρωσης firmware


  Τρόπος ελέγχου της έκδοσης υλικολογισμικού του καταγραφέα.

  Για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού του LS-100, κάντε το εξής:

  1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί [MENU].

  2. Πατήστε επανειλημμένα το δεξί βέλος για να επιλέξετε το μενού συσκευής, το οποίο συμβολίζεται με ένα εικονίδιο κλειδιού και σφυριού.

  3. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί [-], για να επιλέξετε [System Info] και κατόπιν πατήστε [OK].

  Η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό μοντέλου, την έκδοση υλικολογισμικού και τον σειριακό αριθμό του καταγραφέα.


  Γενικές προφυλάξεις

  Διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις προτού ξεκινήσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού του καταγραφέα.

  - Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του καταγραφέα προτού εκτελέσετε το πρόγραμμα ενημέρωσης.

  - Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού προορίζεται για χρήση μόνο με τον ψηφιακό καταγραφέα Olympus LS-100.

  - Ποτέ μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή ενώ εκτελείται το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού.

  - Ποτέ μην απενεργοποιείτε τον καταγραφέα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ εκτελείται το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού.


  Οδηγίες εγκατάστασης

  Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό ή τη φωνητική καθοδήγηση του LS-100, κάντε το εξής:

  1. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου ενημέρωσης.

  2. Συνδέστε τον καταγραφέα με υπολογιστή που εκτελεί ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του καταγραφέα και περιμένετε μέχρι η οθόνη LCD του καταγραφέα να εμφανίσει την ένδειξη «Remote».

  3. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή.

  4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ενημέρωσης, για να ξεκινήσετε την ενημέρωση.

  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  6. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «Remote» στην οθόνη LCD και κατόπιν αποσυνδέστε τον καταγραφέα.

  7. Επαληθεύστε ότι η έκδοση υλικολογισμικού έχει αντικατασταθεί με τον νέο αριθμό έκδοσης.

 • Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

  Λήψεις