Πιθανόν να χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 6. Αυτό το πρόγραμμα περιήγησης έχει πλέον λήξει.
Για ασφαλέστερη, πιο αξιόπιστη πλοήγηση συνιστάται να αναβαθμίσετε τον browser σας σε ένα από αυτά τα προγράμματα περιήγησης:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Μεταφορτώσεις για DS‑9500 / DS‑9000

 • Firmware για το μοντέλο DS-9500*

  Σημειώσεις έκδοσης

   

  Προσοχή: 

  Η μπαταρία πρέπει να έχει φορτιστεί στο 60% τουλάχιστον, προκειμένου να είναι δυνατή η επιτυχής φόρτωση της ενημέρωσης του firmware. 

  Επιβεβαιώστε την επιτυχημένη ενημέρωση του firmware στο μενού της συσκευής. 

 •  

  04-08-2020

  Έκδοση 1.15

  Προβλήματα που επιλύθηκαν: 

  Διατηρεί τη σύνδεση Wi-iFi κατά την εγγραφή (μόνο για τη Λειτουργία υπαγόρευσης) 

  Συνήθεις αιτίες παγώματος συσκευής 

 •  

  *όχι για το μοντέλο DS-9000

  Λήψεις
 •  

  Σημειώσεις έκδοσης προηγούμενων ενημερώσεων firmware

 •  

  26-02-2020

  Έκδοση 1.14

  Προβλήματα που επιλύθηκαν: 

  Εμφάνιση αριθμού αρχείων (Τρέχον αρχείο / Συνολικός αριθμός αρχείων) 

  Προσθήκη του εικονιδίου «Η μεταφορά Wi-Fi απέτυχε» στη γραμμή κατάστασης 

  Εμφάνιση κατάστασης για ενεργή σύνδεση δικτύου 

  Προσθήκη επιλογής για διαγραφή καταχωρημένου SSID 

  Ειδοποίηση χρηστών ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας πρέπει να είναι πάνω από 50% για την ενημέρωση firmware 

  Η φωτεινότητα της οθόνης κατά τη ρύθμιση της οθόνης θα ακολουθεί τον χειρισμό των κουμπιών 

  Μετάβαση στη λειτουργία αναστολής κατά τη ρύθμιση μείωσης της φωτεινότητας 

  Αλλαγή λειτουργίας ανάλογα με τη θέση του συρόμενου διακόπτη κατά την επαναφορά από τη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας 

  Εμφάνιση διεύθυνσης IP και διεύθυνσης MAC για το ενσύρματο LAN 

  Το καταχωρημένο σημείο πρόσβασης δεν θα εμφανίζεται όταν το σήμα Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμο 

  Εμφάνιση κατά τη σύνδεση Wi-Fi 

  Μήνυμα οθόνης αν έχει ενημερωθεί η αναζήτηση για συνδέσεις δικτύου 

  Υποστήριξη της έξυπνης στίξης του iPhone για Wi-Fi Hotspot 

 •  

  07-01-2020

  Έκδοση 1.13

  Προβλήματα που επιλύθηκαν: 

  Βελτιωμένη ταχύτητα για τη λειτουργία Rev/Que 

  Βελτιωμένη ταχύτητα ανάκτησης από τη λειτουργία αναστολής και τη λειτουργία μείωσης φωτεινότητας 

  Βελτιωμένη ταχύτητα ανάκτησης από την οθόνη επαναφόρτισης 

  Εμφάνιση κατάστασης αρχείου όταν γίνεται λήψη του μέσω USB για περιβάλλον ομάδας εργασίας με χρήση του WCS** 

  Μείωση βημάτων μεταφοράς μέσω WiFi – Μεταφορά μέσω Wifi με ένα κλικ" 

  Εμφάνιση εικονιδίου κατά τη σύνδεση μέσω ενσύρματου LAN 

  Εμφάνιση κατάστασης για τα αρχεία που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για μεταφορά 

  Αλλαγή της θέσης του δείκτη στην προβολή λίστας για τη μεταφορά μέσω Wifi 

  Changed the file position when returned from list view 

  Βελτιωμένος χρόνος εκκίνησης χωρίς κάρτα SD 

  Υποστηρίζει εκ νέου αποστολή μέσω e-mail 

  Η αυτόματη διαγραφή αρχείου θα αντικατοπτρίζεται αμέσως 

   

  **Απαιτείται ODMS R7.3

 • Έκδοση 1.12

  Βελτιώθηκε η λειτουργία φόρτισης: 

  Υποστηρίζεται φόρτιση μέσω USB, ακόμα και όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη με PIN. 

  Υποστηρίζεται επαναφόρτιση σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας μέσω USB AC.  

  Καταργήθηκε η οθόνη επιβεβαίωσης «Charge battery?» (Φόρτιση μπαταρίας;) κατά τη φόρτιση μέσω USB AC. 

  Καλύτερη σταθερότητα κατά τη φόρτιση από υπολογιστή. 

  Προβλήματα που επιλύθηκαν: 

  Σύνδεση σε εταιρικό δίκτυο WIFI 

  Συνήθεις αιτίες παγώματος συσκευής 

  Το κουμπί REW δεν λειτουργεί στο τέλος του αρχείου 

  Το πρόγραμμα ενημέρωσης για το λειτουργικό σύστημα macOS 10.15 θα υποστηρίζεται στην επόμενη έκδοση.

 • Έκδοση 1.11

  Προβλήματα που επιλύθηκαν:

  Η συσκευή δεν εκκινείται σωστά. 

  Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της εξαντλημένης μπαταρίας. 

  Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή και ο χρήστης λαμβάνει επανειλημμένα μια προτροπή για την ενημέρωση του firmware. 

 • Έκδοση 1.01

  Προβλήματα που επιλύθηκαν: 

  Αδικαιολόγητο μήνυμα σφάλματος "Do you want to scan and fix?" (Θέλετε να σαρώσετε και να διορθώσετε το στοιχείο;) στα Windows 10 και 8.1, όταν συνδέσετε τον καταγραφέα για πρώτη φορά 

  Περιστασιακή αστάθεια λειτουργίας κατά τη σύνδεση σε PC, λίγο μετά την εισαγωγή κάρτας SD 

 • Firmware για το μοντέλο DS-9000

  Σημειώσεις έκδοσης

 •  

  08-05-2020

  Έκδοση 1.07

  Προβλήματα που επιλύθηκαν: 

  Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το σημείο που είχε σταματήσει στο παρελθόν 

  Δεν εμφανίζονται όλοι οι τύποι εργασίας, αν έχουν καταχωριστεί 9 ή περισσότεροι τύποι εργασίας και 2 ή περισσότεροι συντάκτες στη συσκευή 

 •  

  Λήψεις
 •  

  Σημειώσεις έκδοσης προηγούμενων ενημερώσεων firmware

 •  

  17-12-2019

  Έκδοση 1.06

  Προβλήματα που επιλύθηκαν: 

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή ηχογράφησης δημιουργούσε ένα νέο αρχείο κατά τη γρήγορη μετακίνηση του διακόπτη 

  Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, ο χρόνος εγγραφής δεν εμφανίζεται σωστά 

  Περιλαμβάνονται επιδιορθώσεις σφαλμάτων από την έκδοση 1.05 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις 

 •  

  20-11-2019

  Έκδοση 1.05

  Προβλήματα που επιλύθηκαν: 

  Βελτίωση ταχύτητας για το Rev/Que 

  Εμφάνιση αριθμού αρχείων (Τρέχον αρχείο / Συνολικός αριθμός αρχείων) 

  Αλλαγή λειτουργίας σύμφωνα με τη θέση του συρόμενου διακόπτη κατά την επαναφορά από τη λειτουργία αναστολής 

  Βελτίωση χρόνου εκκίνησης (με και χωρίς κάρτα SD) 

  Επαναφορά από τη λειτουργία αναστολής με τον αισθητήρα κίνησης κατά τη ρύθμιση μείωσης της φωτεινότητας 

  Ειδοποίηση χρηστών ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας πρέπει να είναι πάνω από 50% κατά την ενημέρωση firmware 

 •  

  19-09-2019

  Έκδοση 1.04

  Βελτιώθηκε η λειτουργία φόρτισης: 

  Υποστηρίζεται φόρτιση μέσω USB, ακόμα και όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη με PIN. 

  Υποστηρίζεται επαναφόρτιση σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας μέσω USB AC.  

  Καταργήθηκε η οθόνη επιβεβαίωσης «Charge battery?» (Φόρτιση μπαταρίας;) κατά τη φόρτιση μέσω USB AC. 

  Προβλήματα που επιλύθηκαν: 

  Η κάρτα SD ενδέχεται να μην εμφανίζεται ως μονάδα δίσκου κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή Mac. 

  Το ηχείο και το μικρόφωνο ενδέχεται να μην λειτουργούν κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή Windows 10. 

  Το κουμπί REW δεν λειτουργεί στο τέλος του αρχείου 

  Η επαναφορά μέχρι τη θέση διακοπής δεν θα υπερβαίνει πλέον τη θέση διακοπής.  

  Έγιναν οι παρακάτω βελτιώσεις: 

  Άλλαξε η σειρά των αρχείων ώστε να εμφανίζονται πάντα με σειρά αριθμών εργασίας. 

  Υποστηρίζεται επισύναψη στην εγγραφή σε μορφή MP3. Οι λειτουργίες εισαγωγής εγγραφής και αντικατάστασης εγγραφής δεν υποστηρίζονται. 

  Υποστηρίζεται η παράλειψη στην αρχή ή το τέλος του αρχείου κατά το διπλό κλικ του κουμπιού REW ή FF. 

  Ο θόρυβος από τον συρόμενο διακόπτη θα ελαχιστοποιείται κατά την επισύναψη στην εγγραφή 

 •  

  24-06-2019

  Έκδοση 1.03

  Πρόβλημα που επιλύθηκε: 

  Ενδέχεται να παράγεται κάποιος «θόρυβος» κατά την αναπαραγωγή. 

 •  

  02-04-2019

  Έκδοση 1.02

  Πρόβλημα που επιλύθηκε: 

  Ένα αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά με τη συσκευή ή στο ODMS, αν έχει εγγραφεί στη λειτουργία VCVA. 

 • 04-04-2018

  Λήψη ODMS R7

  Olympus Dictation Management System

 •  

  Πρόγραμμα εγκατάστασης web ODMS R7

  Μονάδα υπαγόρευσης και απομαγνητοφώνησης 

  Για ΑΥΤΟΝΟΜΗ εγκατάσταση 

  Απαιτείται τυπική ατομική άδεια χρήσης 

  Απαιτείται σύνδεση στο Internet κατά την εγκατάσταση του λογισμικού 

 •  

  Αρχεία εγκατάστασης ODMS R7

  Μονάδα υπαγόρευσης και απομαγνητοφώνησης 

  Για χρήστες που αγόρασαν ομαδική άδεια χρήσης για αυτόνομη εγκατάσταση 

  Απαιτείται σύνδεση στο Internet μόνο για τη λήψη 

 •  

  ODMS R7 + SCP (Πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος)

  Για ΟΜΑΔΙΚΗ εγκατάσταση 

  Απαιτείται ομαδική άδεια χρήσης 

  Απαιτείται άδεια για το πρόγραμμα SCP 

  Περιλαμβάνεται: 

  Μονάδα υπαγόρευσης και απομαγνητοφώνησης ODMS R7 

  Πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος (SCP) και βοηθητικά προγράμματα 

  Προγράμματα οδήγησης για Ctitrix και υπηρεσίες τερματικού 

 • DSS Player για MAC

  Απλό λογισμικό διαχείρισης υπαγόρευσης και απομαγνητοφώνησης για λειτουργικό σύστημα Mac. 

  Σημείωση: Η λειτουργία WiFi του DS-9500 δεν υποστηρίζεται.

 •  
 •  
 • Σύγκριση

  DS-9000 - DS-9500

  Λήψεις
 • Προδιαγραφές

 • Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

  Λήψεις
 • 04-04-2018

  Κατάλογος

  DS-9500

  Λήψεις
 • 30-09-2019

  Φυλλάδιο

  DS-9000

  Λήψεις
 • Δήλωση συμμόρφωσης

  DS-9500

  Λήψεις
 •  

  DS-9000 

  Λήψεις