Πιθανόν να χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 6. Αυτό το πρόγραμμα περιήγησης έχει πλέον λήξει.
Για ασφαλέστερη, πιο αξιόπιστη πλοήγηση συνιστάται να αναβαθμίσετε τον browser σας σε ένα από αυτά τα προγράμματα περιήγησης:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Στοιχεία λήψης για το DM-901

 • 14-03-2019

  Ενημέρωση firmware Έκδοση 1.3

  1) Υποστηρίζει εμφάνιση των πληροφοριών καλλιτέχνη και άλμπουμ του αρχείου mp3 με ID3v1. 

  2) Η σταθερότητα της αναπαραγωγής και της εγγραφής όταν χρησιμοποιείται κάρτα SD έχει βελτιωθεί. 

  3) Έγιναν διάφορες ενημερώσεις για αυξημένη σταθερότητα λειτουργίας. 

  Λήψεις
 •  

  11-08-2014

  Ενημέρωση firmware Έκδοση 1.20

  1) Τώρα είναι δυνατή η αντιγραφή/μετακίνηση αρχείων στο φάκελο μουσικής. 

  2) Διάφορες άλλες ενημερώσεις για τη βελτίωση της σταθερότητας λειτουργίας. 

 •  

  Έκδοση 1.10

  1) Προστέθηκε η λειτουργία μεταφοράς αρχείων από την έκδοση Android της εφαρμογής για smartphone «Olympus Audio Controller» στον καταγραφέα.  

  2) Διορθώθηκε το πρόβλημα κατά το οποίο η κατάσταση λειτουργίας δεν εμφανίζεται κατά την αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής. 

  3) Έγιναν διάφορες ενημερώσεις για αυξημένη σταθερότητα λειτουργίας. 

 •  

  04-02-2014

  Παίξιμο WMA / MP3 Έκδοση 1.01 / 1.02

  Αυτό το λογισμικό πραγματοποιεί ενημέρωση στα αρχεία φωνητικής καθοδήγησης. 

  Μπορείτε να αλλάξετε τα αρχεία φωνητικής καθοδήγησης σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

  Για να αλλάξετε τη φωνητική καθοδήγηση, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και τις οδηγίες. 

  Λήψεις
 • 20-05-2014

  Firmware update instructions


  Τρόπος ελέγχου της έκδοσης υλικολογισμικού του καταγραφέα.

  Για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού του DM-901, κάντε το εξής:

  1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί [MENU].

  2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί [-] για να επιλέξετε το μενού συσκευής, το οποίο συμβολίζεται με ένα εικονίδιο κλειδιού και σφυριού. και κατόπιν πατήστε το δεξί βέλος.

  3. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί [-], για να επιλέξετε [System Info] και κατόπιν πατήστε [OK].

  Η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό μοντέλου, την έκδοση υλικολογισμικού και τον σειριακό αριθμό του καταγραφέα.


  Γενικές προφυλάξεις

  Διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις προτού ξεκινήσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού του καταγραφέα.

  - Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του καταγραφέα προτού εκτελέσετε το πρόγραμμα ενημέρωσης.

  - Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού προορίζεται για χρήση μόνο με τον ψηφιακό καταγραφέα Olympus DM-901.

  - Ποτέ μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή ενώ εκτελείται το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού.

  - Ποτέ μην απενεργοποιείτε τον καταγραφέα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ εκτελείται το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού.


  Οδηγίες εγκατάστασης

  Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του DM-901, κάντε το εξής:

  1. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου ενημέρωσης.

  2. Συνδέστε τον καταγραφέα με υπολογιστή που εκτελεί ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του καταγραφέα και περιμένετε μέχρι η οθόνη LCD του καταγραφέα να εμφανίσει την ένδειξη «Remote».

  3. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή.

  4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ενημέρωσης, για να ξεκινήσετε την ενημέρωση.

  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  6. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «Remote» στην οθόνη LCD και κατόπιν αποσυνδέστε τον καταγραφέα.

  7. Επαληθεύστε ότι η έκδοση υλικολογισμικού έχει αντικατασταθεί με τον νέο αριθμό έκδοσης.

 • Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

  Λήψεις
 • Speech Documentation Solutions

  Improve Efficiency - Save Money

  Λήψεις
 • Δήλωση συμμόρφωσης

  Λήψεις