Σημείωση απορρήτου

Το απόρρητό σας και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Επομένως, σας παρέχουμε την ακόλουθη Σημείωση απορρήτου, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας με διαφάνεια πληροφορίες σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΕΕ 2016/679) - GDPR:

 • Ποιοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας
 • Γιατί η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς
 • Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε
 • Πότε επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και
 • Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Σημείωση απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookie στους ιστοτόπους μας, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookie.

1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν θέλετε να μάθετε τα στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή δεδομένων για αυτόν τον ιστότοπο, ανατρέξτε στη σφραγίδα.

Για να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του ομίλου, στείλτε ένα e-mail στη διεύθυνση dataprotection@olympus-europa.com

2. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή ενός ιστοτόπου που είναι λειτουργικός και εύκολα διαχειρίσιμος, καθώς και για να σας προσφέρουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νομικούς κανονισμούς. Η νομική βάση διεξαγωγής της επεξεργασίας εξηγείται κατά περίπτωση παρακάτω. Επίσης, σας εξηγούμε γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και σε ποιες καταστάσεις/αναφορικά με ποιες υπηρεσίες εκτελείται η επεξεργασία.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν έως ότου να μην ισχύει πλέον ο σκοπός της αποθήκευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ευρωπαϊκοί ή εθνικοί κανονισμοί, νόμοι ή άλλοι κανονισμοί ή συμβάσεις με τις οποίες συμμορφωνόμαστε υπαγορεύουν μεγαλύτερη ή μικρότερη περίοδο αποθήκευσης. Ακολούθως, τα δεδομένα θα διαγράφονται στο τέλος της συγκεκριμένης περιόδου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες κατά περίπτωση παρακάτω.

3. Επεξεργασία των δεδομένων σας

3.1 Επίσκεψη στους ιστοτόπους μας και δημιουργία αρχείων καταγραφής

Όποτε επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το σύστημά μας συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες αυτόματα από το υπολογιστικό σας σύστημα. Συλλέγουμε δεδομένα όπως τα ακόλουθα:

 • Διεύθυνση IP
 • Τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Συσκευή
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
 • Χώρα
 • Γλώσσα

Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται, επίσης, στα αρχεία καταγραφής του συστήματός μας.

Τα προαναφερθέντα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Είναι απαραίτητη η προσωρινή αποθήκευση των διευθύνσεων IP των χρηστών από το σύστημά μας, προκειμένου ο ιστότοπος να μπορεί να προβληθεί στον υπολογιστή σας. Η διεύθυνση IP σας πρέπει να παραμείνει αποθηκευμένη για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης χρήσης του ιστοτόπου. Επομένως, η αποθήκευση στα αρχεία καταγραφής υποστηρίζει τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής που διαθέτουμε. Τα δεδομένα, σε αυτά τα πλαίσια, δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του GDPR.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους. Τα δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου θα διαγράφονται μετά τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου λειτουργίας. Τυχόν άλλα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Η συλλογή των δεδομένων για την παροχή του ιστοτόπου και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστοτόπου.

3.2 Εγγραφή

Στους ιστοτόπους μας σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε σε διάφορες υπηρεσίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα εγγραφής, δείτε τα αναπτυσσόμενα πλαίσια παρακάτω.

Εγγραφή για τη δημιουργία προφίλ

Για να δημιουργήσετε ένα προσωπικό προφίλ στους ιστοτόπους μας, πρέπει να συμπληρώσετε ορισμένα δεδομένα σε μια μάσκα εισαγωγής. Τα εισηγμένα δεδομένα μεταβιβάζονται σε εμάς, τα αποθηκεύουμε και μεταφέρονται σε άλλους φορείς του ομίλου Olympus στην Ευρώπη. Κατά τη διαδικασία εγγραφής συλλέγονται απαραιτήτως τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Προσφώνηση
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου για την Ιταλία
 • Οδός και αριθμός
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Πόλη
 • Χώρα
 • Τηλέφωνο
 • E-mail
 • Κωδικός πρόσβασης
 • Συμφωνία/συναίνεση για τους Όρους χρήσης (MyOlympus)

Στις ρυθμίσεις λογαριασμού και σε συγκεκριμένους ιστοτόπους μπορείτε, επίσης, να καταχωρίσετε άλλες προαιρετικές πληροφορίες προφίλ, όπως είναι οι εξής:

 • Τίτλος
 • Εταιρεία
 • ΑΦΜ
 • Επιπλέον διεύθυνση
 • Περιοχή
 • Αριθμός φαξ
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Εταιρεία
 • Φωτογραφία
 • Καταχώρηση προϊόντος (ημερομηνία αγοράς και σειριακός αριθμός της συσκευής)
 • Συνδρομή σε ενημερωτικό δελτίο

Καθώς για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος απαιτείται η εγγραφή, το Άρθρο 6, παράγραφος 1 β) του GDPR λειτουργεί ως νομική βάση. Εάν επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να διαχειριζόμαστε τις εγγραφές προϊόντων σας και να τις συνδέουμε με το λογαριασμό σας. Έχετε υπόψη ότι, σε περίπτωση επιτυχούς εγγραφής, μπορείτε να συνδεθείτε και σε άλλες πλατφόρμες, όπως είναι η κοινότητα MyOlympus, το διαδικτυακό μας κατάστημα ή η πλατφόρμα Test & Wow. Συνεπώς, ίσως πρέπει να υποβάλετε επιπλέον δεδομένα την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε.

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό ισχύει για τα δεδομένα αναφορικά με συμβάσεις, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Ενδεχομένως να έχουμε τη συμβατική ή νομική υποχρέωση να αποθηκεύουμε δεδομένα ακόμα και μετά τον τερματισμό της σύμβασης (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς).

Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να αλλάξετε τα αποθηκευμένα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στη σελίδα του προφίλ σας. Ακόμη και εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί πρόωρη διαγραφή, εάν η εν λόγω διαγραφή επιτρέπεται από τις συμβατικές ή τις νομικές υποχρεώσεις.

Εγγραφή για τη δημιουργία προφίλ/για τις υπηρεσίες MyOlympus

Για να δημιουργήσετε ένα προσωπικό προφίλ στους ιστοτόπους μας, πρέπει να συμπληρώσετε ορισμένα δεδομένα σε μια μάσκα εισαγωγής. Τα εισηγμένα δεδομένα μεταβιβάζονται σε εμάς, τα αποθηκεύουμε και μεταφέρονται σε άλλους φορείς του ομίλου Olympus στην Ευρώπη. Κατά τη διαδικασία εγγραφής συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:

 • Προσφώνηση
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Ψευδώνυμο
 • E-mail
 • Χώρα
 • Κωδικός πρόσβασης
 • Έλεγχος για επιβεβαίωση ότι δεν είστε ρομπότ
 • Συμφωνία/συναίνεση για τους Όρους χρήσης (MyOlympus)

Στις ρυθμίσεις λογαριασμού και σε συγκεκριμένους ιστοτόπους μπορείτε, επίσης, να καταχωρίσετε άλλες προαιρετικές πληροφορίες προφίλ, όπως είναι οι εξής:

 • Οδός και αριθμός
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Πόλη
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Φωτογραφία
 • -Avatar
 • Καταχώρηση προϊόντος (ημερομηνία αγοράς και σειριακός αριθμός της συσκευής)
 • Μπορείτε να κάνετε κλικ σε επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά τα ενδιαφέροντά σας για το προϊόν και την υπηρεσία
 • Περιεχόμενο για δημόσιο προφίλ/setcard συμπερ. κειμένου και εικόνων
 • Συνδρομή σε ενημερωτικό δελτίο

Καθώς για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος απαιτείται η εγγραφή, το Άρθρο 6, παράγραφος 1 β) του GDPR λειτουργεί ως νομική βάση. Εάν επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να διαχειριζόμαστε τις εγγραφές προϊόντων σας και να τις συνδέουμε με το λογαριασμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τους συμβατικούς «Όρους χρήσης» για το MyOlympus.

Έχετε υπόψη ότι, σε περίπτωση επιτυχούς εγγραφής, μπορείτε να συνδεθείτε και σε άλλες πλατφόρμες, όπως είναι η κοινότητα MyOlympus, το διαδικτυακό μας κατάστημα ή η πλατφόρμα Test & Wow. Συνεπώς, θα πρέπει να υποβάλετε επιπλέον δεδομένα την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε.

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό ισχύει για τα δεδομένα αναφορικά με συμβάσεις, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Ενδεχομένως να έχουμε τη συμβατική ή νομική υποχρέωση να αποθηκεύουμε δεδομένα ακόμα και μετά τον τερματισμό της σύμβασης (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς).

Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να αλλάξετε τα αποθηκευμένα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στη σελίδα του προφίλ σας. Επίσης, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Ακόμη και εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί πρόωρη διαγραφή, εάν η εν λόγω διαγραφή επιτρέπεται από τις συμβατικές ή τις νομικές υποχρεώσεις.

Εγγραφή για συμμετοχή σε εκδήλωση/ / υπηρεσία MyOlympus

Για να συμμετάσχετε σε μια εκδήλωση που προωθείται μέσω της κοινότητας MyOlympus, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια μάσκα εισαγωγής. Τα εισηγμένα δεδομένα μεταβιβάζονται σε εμάς, τα αποθηκεύουμε και μεταφέρονται σε άλλους φορείς του ομίλου Olympus στην Ευρώπη. Κατά τη διαδικασία εγγραφής συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:

 • Προσφώνηση (φύλο) - υποχρεωτικά
 • Όνομα - υποχρεωτικά
 • Επώνυμο - υποχρεωτικά
 • E-mail - υποχρεωτικά
 • Τηλέφωνο - προαιρετικά
 • Εταιρεία - προαιρετικά
 • Χώρα - προαιρετικά
 • Πόλη - προαιρετικά
 • Οδός - προαιρετικά
 • Αριθμός οικίας - προαιρετικά
 • Ταχυδρομικός κώδικας - προαιρετικά

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων ως προς το θέμα αυτό είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του GDPR.

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό ισχύει για τα δεδομένα αναφορικά με συμβάσεις, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Ενδεχομένως να έχουμε τη συμβατική ή νομική υποχρέωση να αποθηκεύουμε δεδομένα ακόμα και μετά τον τερματισμό της σύμβασης (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς).

Εγγραφή για εκπαίδευση

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί εγγραφή για προσφερόμενη ιατρική εκπαίδευση στον ιστότοπό μας, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια μάσκα εισαγωγής ή, εάν την έχετε ήδη συμπληρώσει, θα πρέπει να συνδεθείτε στο προφίλ εκπαίδευσης «My Olympus». Τα εισηγμένα δεδομένα μεταβιβάζονται σε εμάς, τα αποθηκεύουμε και δημιουργείται ένα προφίλ εκπαίδευσης «My Olympus» για εσάς. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από το συνεργάτη παροχής υπηρεσιών με τον οποίο έχουμε συνάψει σύμβαση (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5 παρακάτω). Κατά τη διαδικασία εγγραφής συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:

 • Προσφώνηση
 • Όνομα
 • Όνομα σύνδεσης
 • Κωδικός πρόσβασης
 • Γλώσσα
 • Επάγγελμα/Καθήκοντα
 • Τμήμα
 • Νοσοκομείο/Πρακτική/Εταιρεία
 • Διεύθυνση
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Πόλη
 • Χώρα
 • Ακόμη, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον προαιρετικά δεδομένα όπως τον τίτλο εκπαίδευσης
 • Πεδίο δραστηριότητας
 • Θέση
 • Αριθμός τηλεφώνου

Η υπηρεσία εγγραφής έχει ανατεθεί στην Haufe-Umantis AG.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για:

 • Επεξεργασία του ερωτήματός σας για εκπαίδευση και επικοινωνία μαζί σας για οργανωτικούς λόγους

Πριν από την ολοκλήρωση της εγγραφής, ζητάμε να δώσετε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Olympus και να συνδεθείτε στη συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου (χρησιμοποιώντας έναν υπερσύνδεσμο). Εάν δώσετε τη συναίνεσή σας, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1 α) του GDPR. Επιπροσθέτως, η εγγραφή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος. Επομένως, το Άρθρο 6, παράγραφος 1 β) του GDPR λειτουργεί ως επιπλέον νομική βάση, επειδή χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας εγγράψουμε για τη συγκεκριμένη εκπαίδευση.

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό ισχύει για τα δεδομένα αναφορικά με συμβάσεις, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Ενδεχομένως να έχουμε τη συμβατική ή νομική υποχρέωση να αποθηκεύουμε δεδομένα ακόμα και μετά τον τερματισμό της σύμβασης (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς).

3.3 Υποβολή αίτησης

Για να μας υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να εισαγάγετε τα δεδομένα σας σε μια μάσκα εισαγωγής (δεν απαιτείται εγγραφή) και να κάνετε κλικ στην επιλογή υποβολής. Τα εισηγμένα δεδομένα μεταβιβάζονται σε εμάς και τα αποθηκεύουμε. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από το συνεργάτη παροχής υπηρεσιών με τον οποίο έχουμε συνάψει σύμβαση (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5 παρακάτω).

Κατά τη διαδικασία εγγραφής συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:

 • Προσφώνηση
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση e-mail ή όνομα σύνδεσης
 • Κωδικός πρόσβασης
 • Γλώσσα χρήστη
 • Επιστολή αίτησης και βιογραφικό σημείωμα
 • «Πώς μάθατε για εμάς»
 • Δημοσίευση δεδομένων - Δυνατότητα επιλογής των απαντήσεων «Συναινώ στην αποθήκευση των δεδομένων μου, εάν η αίτησή μου δεν είναι επιτυχής και στην αποδοχή συμβουλών για τυχόν μελλοντικές κενές θέσεις εργασίας» και «Θα ήθελα τα δεδομένα μου να διαγραφούν, όταν η τρέχουσα διαδικασία αίτησης ολοκληρωθεί»

Πριν από την ολοκλήρωση της αίτησης, θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και θα σας ενημερώσουμε για την παρούσα πολιτική απορρήτου (χρησιμοποιώντας έναν υπερσύνδεσμο προς τη συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου). Εάν δώσετε τη συναίνεσή σας, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1 α) του GDPR. Επιπροσθέτως, καθώς η επεξεργασία των δεδομένων σας απαιτείται λόγω προσυμβατικών υποχρεώσεων, το Άρθρο 6, παράγραφος 1 β) του GDPR λειτουργεί ως επιπλέον νομική βάση.

Η υπηρεσία εγγραφής έχει ανατεθεί στην Haufe-Umantis AG.

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό ισχύει για τα δεδομένα αναφορικά με συμβάσεις, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Ενδεχομένως να έχουμε τη συμβατική ή νομική υποχρέωση να αποθηκεύουμε δεδομένα ακόμα και μετά τον τερματισμό της σύμβασης (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς). Οι περίοδοι αποθήκευσης που ισχύουν εδώ πρέπει να προσδιορίζονται μεμονωμένα για τις αντίστοιχες συμβάσεις και τους εκάστοτε συμβαλλομένους.

Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να αλλάξετε τα αποθηκευμένα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή. Επίσης, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Ακόμη και εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί πρόωρη διαγραφή, εάν η εν λόγω διαγραφή επιτρέπεται από τις συμβατικές ή τις νομικές υποχρεώσεις.

3.4 Εμπορική προώθηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αφού δώσετε τη συναίνεσή σας, μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας στους ιστοτόπους μας, με το οποίο σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες ενδιαφέρουσες προσφορές μας.

Σε γενικές γραμμές, εάν θέλετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή σας θα στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρίσατε, στην οποία θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε ότι πράγματι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας, τα στοιχεία σας θα διαγραφούν αυτόματα. Επιπλέον, αποθηκεύουμε την ημερομηνία εγγραφής και την επιβεβαίωση. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να επαληθευτεί η εγγραφή σας και, εάν απαιτείται, να αποσαφηνιστεί πιθανή κατάχρηση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Η εγγραφή λογαριασμού MyOlympus είναι υποχρεωτική για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου του Τμήματος καταναλωτικών προϊόντων. Η εισαγωγή περαιτέρω δεδομένων που έχουν επισημανθεί ξεχωριστά, π.χ. «Τα ενδιαφέροντά μου» είναι προαιρετική και θα χρησιμοποιείται για προσωπική επικοινωνία μαζί σας. Μετά την επιβεβαίωσή σας, θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ώστε να σας στέλνουμε το ενημερωτικό δελτίο. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων ως προς το θέμα αυτό είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του GDPR. Επιπροσθέτως, καθώς η επεξεργασία των δεδομένων σας απαιτείται λόγω προσυμβατικών υποχρεώσεων, το Άρθρο 6, παράγραφος 1 β) και στ) του GDPR λειτουργεί ως επιπλέον νομική βάση, επειδή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την παροχή του ενημερωτικού δελτίου.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή και να καταργήσετε την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Μπορείτε να δηλώσετε την ανάκληση κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερωτικού δελτίου ή στέλνοντας ένα μήνυμα στα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στη σφραγίδα.

Έχετε υπόψη ότι κατά την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου αξιολογούμε τη συμπεριφορά σας ως χρήστη. Για αυτήν την αξιολόγηση, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται περιέχουν ιστοφάρους ή pixel παρακολούθησης που αντιπροσωπεύουν αρχεία εικόνων ενός pixel, τα οποία είναι αποθηκευμένα στον ιστότοπό μας. Για τις αξιολογήσεις συνδέουμε τα δεδομένα που επεξεργαστήκαμε και τους ιστοφάρους με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και ένα μεμονωμένο αναγνωριστικό. Οι σύνδεσμοι που λαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο περιέχουν, επίσης, αυτό το αναγνωριστικό. Με τα δεδομένα που έχουν ληφθεί δημιουργούμε ένα προφίλ χρήστη, ώστε να προσαρμόσουμε το ενημερωτικό δελτίο στις δικές σας προτιμήσεις.

Καταγράφουμε το εάν και πότε διαβάζετε τα ενημερωτικό δελτία, σε ποιους συνδέσμους έχετε κάνει κλικ και από αυτές τις πληροφορίες αντλούμε συμπεράσματα για τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το συνεργάτη παροχής υπηρεσιών με τον οποίο έχουμε συνάψει σύμβαση. Συνδέουμε αυτά τα δεδομένα με ενέργειες που πραγματοποιήσατε στον ιστότοπό μας.

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στο ενημερωτικό δελτίο. Μετά την κατάργηση εγγραφής, αποθηκεύουμε τα δεδομένα αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους και ανώνυμα. Έχετε υπόψη ότι η απόσυρση της συναίνεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της.

3.5 Επικοινωνία μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας ή Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται με το μήνυμά σας και τα δεδομένα που συμπληρώσατε στη φόρμα επικοινωνίας.

Αναφορικά με τη φόρμα επικοινωνίας, επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα (το μέγιστο) - Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων:

Ιστοσελίδα:

 • Είδος αιτήματος*
 • Προσφώνηση*
 • Τίτλος
 • Όνομα*
 • Επώνυμο*
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*
 • Εταιρεία/οργανισμός
 • Θέση
 • Χώρα*
 • Οδός και αρ.
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Πόλη
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Φαξ
 • Μοντέλο προϊόντος
 • Μήνυμα
 • «Δεν είμαι ρομπότ» - έλεγχος

Επιπλέον πεδία για φόρμα επικοινωνίας Ήχου της ιστοσελίδας:

 • Επικοινωνήστε μαζί μου: τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Ταχυδρομικά
 • Κλάδος*
 • Υπάλληλοι*
 • Ενδιαφέρομαι για*: Λύσεις Καταγραφής Ομιλίας γενικά, Αναβάθμιση υφιστάμενης λύσης υπαγόρευσης, λύσεις Μεταγραφής, Πλεονεκτήματα ψηφιακής υπαγόρευσης (σε σύγκριση με την αναλογική υπαγόρευση), Διαδρομή προϊόντος, Άλλα

Επιπλέον πεδία για την Πλατφόρμα Test & Wow της Olympus:

 • Γλώσσα

Μόλις στείλετε το μήνυμά σας, τα παρακάτω δεδομένα θα αποθηκευτούν επίσης:

 • στοσελίδας: Όλα τα δεδομένα που εισάγονται από τη φόρμα θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καθορισμένους υπεύθυνους επικοινωνίας (ανάλογα με το είδος του αιτήματος). Η ΕΥΥΠ της Olympus εισάγει τα δεδομένα των πελατών στο σύστημα ΔΣΠ της Olympus για τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να μπορέσει να παράσχει υποστήριξη σχετικά με το αίτημα
 • Φόρμες Test & Wow της Olympus: Όλα τα δεδομένα, τα οποία καταχωρούνται από τη φόρμα θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων των καταναλωτών στο My Olympus.

Για την επεξεργασία των δεδομένων ζητάμε τη συγκατάθεσή σας πριν από την αποστολή του μηνύματος και σας παραπέμπουμε στη δήλωση απορρήτου μέσω εφαρμογής ενός υπερσυνδέσμου.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ Φόρμες Επικοινωνίας

 • Θέμα/λόγος επικοινωνίας
 • Όνομα και Επώνυμο
 • Χώρα
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Μήνυμα

Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε οικειοθελώς δεδομένα, όπως:

 • Προσφώνηση
 • Τηλέφωνο
 • Θέση
 • Οργανισμός
 • Φαξ
 • Οδός
 • Τ.Κ.
 • Πόλη

Μόλις στείλετε το μήνυμά σας, τα παρακάτω δεδομένα θα αποθηκευτούν επίσης:

Όλα τα πεδία που συμπληρώσατε στη φόρμα επικοινωνίας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων εν προκειμένω είναι το Άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία άλλων δεδομένων (π.χ. δεδομένων σύνδεσης) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής θα πρέπει να αποτρέπει την κατάχρηση της φόρμας επικοινωνίας και να εγγυάται την ασφάλεια των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών μας. Η νομική βάση εν προκειμένω είναι το Άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω της αποστολής σε εμάς ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η νομική βάση είναι επίσης το Άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ, καθώς έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα εν λόγω δεδομένα. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και από τη φόρμα επικοινωνίας αποκλειστικά για αντιμετώπιση της δημιουργίας επαφής και θα τα μεταφέρουμε σε άλλες οντότητες του ομίλου Olympus εντός Ευρώπης εν προκειμένω. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αλληλογραφία. Εάν η δημιουργία επαφής σχετίζεται με τη σύναψη μιας σύμβασης, το Άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ αποτελεί επιπρόσθετα τη νομική βάση για την επεξεργασία.

Διαγράφουμε τα δεδομένα σας από τη στιγμή που δεν μας χρειάζονται για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν. Η περίπτωση αυτή προκύπτει εάν τερματιστεί η αντίστοιχη αλληλογραφία μαζί σας. Η αλληλογραφία τερματίζεται όταν είναι εμφανές ότι οι απορίες/ λόγοι αποστολής του μηνύματος έχουν τελικά διασαφηνιστεί. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται επιπλέον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής, θα διαγραφούν το αργότερο μετά από επτά ημέρες.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να έχετε αντίρρηση σχετικά με την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δεν θα απαντήσουμε στο μήνυμά σας.

3.6 Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού καταστήματος/-Λειτουργίες σχετικά με την Παραγγελία Προϊόντων ή Υπηρεσιών - Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων

Συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εάν παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή καταχωρήσετε κάποιο προϊόν. Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται:

 • Προσφώνηση*
 • Τίτλος
 • Όνομα*
 • Εταιρεία
 • ΑΦΜ
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Χώρα*
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*
 • Κωδικός πρόσβασης*
 • Ανάλογα με το είδος πληρωμής, οι απαιτούμενες λεπτομέρειες π.χ. στοιχεία πιστωτικής κάρτας
 • Άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας δίνετε οικειοθελώς

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα τα χρησιμοποιήσουμε εμείς και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες μας (υπηρεσίες ταχυδρομείου και αποστολής δεμάτων), στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη σύναψη, εκτέλεση ή τον τερματισμό μιας συμφωνίας μαζί σας ή για τη χρήση κάποιας υπηρεσίας που παρέχουμε. Χρειάζονται ιδιαίτερα για:

 • Τη διαχείριση ιστοσελίδας
 • Τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας, ως προς τις συνήθειες χρήσης
 • Να επιτρέψουν τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας
 • Τη διαχείριση των παραγγελιών σας
 • Την αλληλογραφία σχετικά με τις παραγγελίες σας
 • Την αποστολή τιμολογίων και τη διαχείριση διαδικασίας πληρωμής
 • Την απάντηση στα ερωτήματά σας

Η εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο Άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ, καθώς είναι απαραίτητο εμείς να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (παράδοση προϊόντος). Αναφορικά με τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας και τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας, η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο Άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ, καθώς έχουμε έννομο συμφέρον να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας στο μέλλον. Η μετάδοση των δεδομένων σας στους προαναφερθέντες παρόχους υπηρεσιών βασίζεται επίσης στο Άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ, καθώς προσφέρουν μεθόδους πληρωμής, οι οποίες σας διευκολύνουν να πληρώσετε τα προϊόντα.

Διαγράφουμε τα δεδομένα σας από τη στιγμή που δεν μας χρειάζονται για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν. Δεδομένου ότι τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης, βασικά αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μέχρι το τέλος της σύμβασης. Ωστόσο, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα για όσο διάστημα είναι ενδεχομένως απαραίτητο για τη διεκπεραίωση πιθανών αξιώσεων εγγύησης. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να υποχρεούμαστε από τη σύμβαση ή τη νομοθεσία να αποθηκεύουμε δεδομένα ακόμη και μετά τον τερματισμό της σύμβασης (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς). Πρέπει να καθοριστεί μεμονωμένα για την αντίστοιχη σύμβαση και τα συμβαλλόμενα μέρη ποιο χρονικό διάστημα αποθήκευσης ισχύει στην περίπτωση αυτή.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση κάποιας σύμβαση ή για την εκπλήρωση προσυμβατικών μέτρων, πρόωρη διαγραφή μπορεί παρόλα αυτά να πραγματοποιηθεί εάν συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις το επιτρέπουν.

Δεν θα δημοσιοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τον Όμιλο Olympus και τις συνδεδεμένες εταιρείες, όπως ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής (PayPal και Wirecard Bank AG/RatePay GmbH), καθώς και παρόχους υπηρεσιών ταχυδρομείου και αποστολής δεμάτων. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών δύνανται να μεταβιβάσουν περαιτέρω τα δεδομένα σας σε υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τη συναλλαγή θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται από εμάς στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των παραγγελιών ή/και θα διαβιβάζονται στους παρόχους υπηρεσιών και για το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων εκ μέρους μας. Εάν τα αγαθά παραγγέλλονται από μια χώρα εκτός Γερμανίας, τα δεδομένα διαβιβάζονται στις υπηρεσίες ταχυδρομείου και αποστολής δεμάτων στο εξωτερικό, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την κατάλληλη αποστολή. Αναφορικά με τις υπηρεσίες Wirecard Bank AG/RatePay GmbH και PayPal, σημειώστε τα παρακάτω:

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH και Klarna Bank AB (publ)

Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής και τη διαθεσιμότητα, οι διαδικασίες πληρωμής παρέχονται από την Wirecard Bank AG («Τρόπος πληρωμής Wirecard»). Εάν διατίθενται και επιλεχθεί ο τρόπος πληρωμής Wirecard (συμπ. πιστωτικής κάρτας, p24, ideal, Sofortüberweisung, τιμολογίου, δόσης), τα παρακάτω δεδομένα πρέπει να μεταφερθούν στην RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Βερολίνο, Γερμανία, Klarna Bank AB (δημ.), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη , Σουηδία, και Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Γερμανία και να επεξεργαστούν εκεί για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Τίτλος, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου
 • Ο Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης για τη Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία και Σουηδία
 • Στοιχεία λογαριασμού (για τρόπο πληρωμής άμεσης χρέωσης Wirecard): Δικαιούχος λογαριασμού, αριθμός λογαριασμού, κωδικός τράπεζας, τράπεζα, IBAN, BIC/Swift
 • Δεδομένα παραγγελίας: Δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα, προηγούμενες ή/και μελλοντικές παραγγελίες πελατών στο κατάστημα λιανικής και άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν Wirecard, RatePay και Klarna, π.χ. πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τους τρόπους πληρωμής που επιλέχθηκαν από τον τελικό πελάτη
 • Δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας: Δεδομένα, συγκεκριμένα από πιστωτικούς οργανισμούς, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, π.χ. πληροφορίες σχετικά με αξιώσεις εναντίον του πελάτη και άλλα δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας
 • Τεχνικά δεδομένα: Δεδομένα σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποίησε ο πελάτης για τη διαδικασία παραγγελίας
 • Διεύθυνση IP

Τα δεδομένα του πελάτη χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Έλεγχο κινδύνων για παραγγελίες στο κατάστημα λιανικής
 • Διαβίβαση των δεδομένων του πελάτη στην Wirecard, RatePay και Klarna και προώθηση των δεδομένων του πελάτη σχετικά με την αίτηση, έναρξη και λήξη της σύμβασης μεταξύ του τελικού πελάτη και της Olympus από την Wirecard, RatePay ή/και Klarna προς την SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH ή/και Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI) για τους σκοπούς απόκτησης πληροφοριών από τους εν λόγω πιστωτικούς οργανισμούς σχετικά με τον πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας με βάση μαθηματικές - στατιστικές διεργασίες, οι οποίες εμπεριέχουν στοιχεία διεύθυνσης για τον υπολογισμό τους. Η Wirecard δικαιούται να διορίσει έναν άλλον πάροχο υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή για τους σκοπούς φύλαξης πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη.
 • Υπολογισμούς των δικών τους βαθμολογιών και λοιπών επιδόσεων (π.χ. κατηγορίες κινδύνου) από την Wirecard και/ή RatePay και/ή Klarna.
 • Λήψη απόφασης από την Wirecard επί τη βάσει παροχής του επιθυμητού τρόπου πληρωμής της Wirecard από τον πελάτη (τόσο για τρέχουσες όσο και για μελλοντικές παραγγελίες στο κατάστημα της Olympus) και μεταβίβασή της στην Olympus.
 • Χρήση στοιχείων διεύθυνσης από την Olympus και μεταβίβασή τους στην Wirecard, RatePay ή/και Klarna, ούτως ώστε να μπορέσουν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Έλεγχος κινδύνων για παραγγελίες σε άλλα καταστήματα λιανικής:

 • Ανάληψη των ελέγχων κινδύνων που προαναφέρθηκαν μέσω Wirecard, RatePay ή/και Klarna για τους χειριστές άλλων ηλεκτρονικών καταστημάτων, εάν ο πελάτης επιθυμεί να υποβάλει μια παραγγελία χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής Wirecard με το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Διαβίβαση δεδομένων πελάτη, ως μέρος της εκχώρησης απαιτήσεων στην Wirecard και χρήση των δεδομένων του πελάτη από την Wirecard, εάν αυτό απαιτείται για τη διαβεβαίωση και την επιβολή των εκχωρημένων απαιτήσεων.

3.6.2 PayPal

Για πληρωμές μέσω PayPal διαβιβάζουμε τα δεδομένα πληρωμής σας για επεξεργασία στην PayPal (Ευρώπης) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο («PayPal»). Η PayPal επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διεξάγει πιστωτικό έλεγχο. Το αποτέλεσμα του πιστωτικού ελέγχου σχετικά με τη στατιστική πιθανότητα αθέτησης πληρωμής χρησιμοποιείται από την PayPal για να αποφασίσει εάν προτίθεται να παράσχει τον τρόπο πληρωμής. Οι πληροφορίες πιστοληπτικής ικανότητας ενδέχεται να περιέχουν τιμές πιθανότητας (καλούμενες τιμές βαθμολογίας). Εάν οι τιμές βαθμολογίας περιέχονται στο αποτέλεσμα του πιστωτικού ελέγχου, θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά λογικές μαθηματικές - στατιστικές διαδικασίες. Τα εν λόγω δεδομένα ως πληροφορίες διεύθυνσης περιέχονται στον υπολογισμό των τιμών βαθμολογίας.

3.7 Λειτουργία Ιστολογίου με Χαρακτηριστικό Σχολίων/μια Υπηρεσία MyOlympus - Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων

Στις ιστοσελίδες μας στην κοινότητα MyOlympus λειτουργεί μια υπηρεσία καλούμενη «weblog» ή «blog» (ιστολογίου) με λειτουργία σχολίων. Εάν θέλετε να σχολιάσετε κάποια ανάρτηση, πρέπει να εισαγάγετε το κείμενο στο πεδίο «Σχόλιο». Τα δεδομένα αυτά ακολούθως μεταβιβάζονται σε εμάς όταν το σχόλιο αποστέλλεται και αποθηκεύεται από εμάς. Αποθηκεύουμε τα παρακάτω δεδομένα εάν σχολιάζετε κάποια καταχώρηση ιστολογίου:

 • Χρόνο και ημερομηνία αποστολής σχολίου

Το κείμενο που εισάγατε στο πεδίο «Σχόλιο» και το όνομα χρήστη ή το ψευδώνυμο είναι ακολούθως ορατά σε τρίτους κάτω από τη σχολιασμένη ανάρτηση ιστολογίου, μαζί με το όνομα που εισάγατε και την ημερομηνία και το χρόνο δημοσίευσης. Πριν από την αποστολή του σχολίου, σας ζητάμε τη συγκατάθεσή σας και σας παραπέμπουμε στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Στο βαθμό που η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση. Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι επίσης απαραίτητη για να δημοσιευθεί το σχόλιό σας, το Άρθρ. 6, παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ αποτελεί επίσης τη νομική βάση. Η επεξεργασία περαιτέρω δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής και αποθήκευσης στο σύστημά μας θα αποτρέψει ή τουλάχιστον θα περιορίσει την κατάχρηση της λειτουργίας σχολίων και εγγυάται την ασφάλεια του συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών μας. Επιπρόσθετα, μπορούμε μόνο να διαγράψουμε το σχόλιό σας κατόπιν αιτήματός σας, εάν μπορέσουμε να σας ταυτοποιήσουμε. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων συνεπώς βασίζεται επίσης στο Άρθρ. 6, παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ.

Διαγράφουμε τα δεδομένα σας από τη στιγμή που δεν μας χρειάζονται για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν στο πλαίσιο της λειτουργίας σχολίων είναι απαραίτητα καθόσον το σχόλιο είναι δημοσιευμένο. Ακόμη κι έπειτα από διαγραφή ή αφαίρεση του σχολίου, η αποθήκευση και η επεξεργασία δεδομένων ενδέχεται να είναι απαραίτητη, εάν συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις απαιτούν αποθήκευση.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δώσατε πριν από τη δημοσίευση του σχολίου. Στην περίπτωση αυτή θα διαγράψουμε όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα σχετικά με το αντίστοιχο σχόλιο. Αυτό δεν ισχύει εάν θεσμοθετημένες περίοδοι διατήρησης απαιτούν περαιτέρω αποθήκευση ή επεξεργασία από εμάς.

3.8 Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την Εξέλιξη της Επισκευής Καταναλωτικών Προϊόντων

Ως πελάτης των προϊόντων καμερών και ήχου, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την Ηλεκτρονική Εγγραφή Επισκευής και να αποστείλετε το προϊόν σας στο κέντρο εξυπηρέτησής μας. Σε περίπτωση που μας δώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα με την πρόοδο της επισκευής σας. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα έννομο συμφέρον με την έννοια του Άρθρ. 6, παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Μπορείτε να διατυπώσετε την αντίρρησή σας στα εν λόγω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας το σύνδεσμο κατάργησης της συνδρομής στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατάστασης. Μετά την αντίρρησή σας, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, μπορείτε πάντοτε να ελέγχετε την κατάσταση καλώντας στη γραμμή βοήθειας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.9 Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Ιατρικών Συστημάτων

Διεξάγουμε έρευνες με τους πελάτες μας, καθώς ενδιαφερόμαστε πάντοτε για την άποψή σας σχετικά με το φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών μας. Ως πελάτης της Olympus θα λαμβάνετε τακτικά ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, με το οποίο θα σας ζητάμε την αξιολόγηση του προϊόντος και της υπηρεσίας σας. Θα λαμβάνετε αυτό το μήνυμα από εμάς ανεξάρτητα από το εάν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο ή όχι. Με τον τρόπο αυτό, τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις της Οδηγίας ΕΕ 2002/58/EG. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρείχατε στα πλαίσια της αγοράς για να διαφημίσουμε τα προϊόντα μας, τα οποία αγοράσατε από εμάς με βάση μια παραγγελία που ήδη έχετε καταχωρίσει. Μπορείτε να διατυπώσετε την αντίρρησή σας στο εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ικανοποίηση πελατών ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποβληθείτε σε τυχόν έξοδα, εκτός από το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με τις βασικές τιμές. Μετά την αντίρρησή σας, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

4. Κλείσιμο των Λογαριασμών MyOlympus ή Ηλεκτρονικού καταστήματος Olympus – Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την υπηρεσία, για την οποία έχετε εγγραφεί ανά πάσα στιγμή και με μελλοντική ισχύ, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και επιλέξετε «Αφαίρεση Λογαριασμού». Σημειώστε ότι με αυτήν την ενέργεια, όλες οι πληροφορίες και τα προνόμια που σχετίζονται με το λογαριασμό σας θα διαγραφούν επίσης, όπως οι καταχωρίσεις προϊόντων, τις οποίες έχετε ήδη καταχωρήσει. Για περαιτέρω πληροφορίες, ελέγξτε τους συμβατικούς «Όρους χρήσης» του MyOlympus.

5. Μεταφορά Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Τρίτες Χώρες

Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, αναθέτουμε ορισμένες υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να βρίσκονται σε τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, τα δεδομένα σας θα υποστούν επεξεργασία στις εν λόγω τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, εξηγούμε στον παρακάτω πίνακα ποιες υπηρεσίες έχουν ανατεθεί στις εν λόγω εταιρείες, πού βρίσκονται αυτές και ποιες νομικές απαιτήσεις μάς επιτρέπουν την ανάθεση στις εν λόγω εταιρείες της επεξεργασίας των δεδομένων σας:

Επεξεργασία Τρίτο Μέρος Τρίτη Χώρα Νομική Βάση
Εγγραφή για Εκπαίδευση (Olympus Europa SE & Co. KG, MSD) Haufe-Umantis AG Ελβετία Απόφαση περί Επάρκειας, Άρθρ. 45 (Ελβετία: δείτε την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ υπ’ αριθ. 2000/518/ΕΚ)
Υποβολή Αίτησης Haufe-Umantis AG Ελβετία Απόφαση περί Επάρκειας, Άρθρ. 45 (Ελβετία: δείτε την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ υπ’ αριθ. 2000/518/ΕΚ)

6. Τα Δικαιώματά σας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από εμάς. Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα ή περισσότερα εξ αυτών προς εμάς, στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprivacy@olympus-europa.com.

6.1 Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων (Άρθρο 7, παρ. 3 ΓΚΠΔ)

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Θα ενημερωθείτε σχετικά με το δικαίωμα αυτό πριν δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

6.2 Δικαίωμα πληροφόρησης (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επιβεβαίωσή μας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά. Εάν ισχύει αυτό, έχετε το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με τις παρακάτω πληροφορίες: Τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς τις οποίες διατηρούμε, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες του παραλήπτη στον οποίο έχουμε γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρας σας. Όπου είναι δυνατό, η τεκμαρκτή περίοδος για την οποία θα αποθηκευθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή εάν δεν είναι δυνατό τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αυτής της περιόδου. Εάν η πηγή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δεν είστε απευθείας εσείς, οποιαδήποτε σχετική πληροφορία σχετικά με τον τρόπο που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα περιήλθαν στην κατοχή μας. Εάν χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως μέρος οποιασδήποτε αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων και εάν ναι, επιπλέον λεπτομέρειες για τη σπουδαιότητά τους». Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις που διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες επίσης συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

6.3 Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε επίσης το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - επίσης μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

6.4 Δικαίωμα διαγραφής ή «δικαίωμα στη λήθη» (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διαγραφή των δεδομένων σας, εάν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

 • τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας, επί της οποίας βασίστηκε η επεξεργασία και δεν υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία, σύμφωνα με το Άρθρο 21, παρ. 1 ΓΚΠΔ για λόγους που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη κατάστασή σας και δεν υφίστανται επιτακτικοί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία για άμεση εμπορική προώθηση, σύμφωνα με το Άρθρο 21, παρ. 2 ΓΚΠΔ,
 • τα δεδομένα έχουν γίνει αντικείμενο αθέμιτης επεξεργασίας,
 • η διαγραφή των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση κάποιας νομικής υποχρέωσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ή την εθνική νομοθεσία,
 • τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, σύμφωνα με το Άρθρο 8, παρ. 1 ΓΚΠΔ.

Θα συμμορφωθούμε με το αίτημα για διαγραφή, εκτός εάν υποχρεούμαστε από το νόμο ή δικαιούμαστε να συνεχίσουμε την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας. Ειδικότερα, οι περίοδοι νομικής υποχρέωσης διατήρησης θεωρούνται νομικές υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, δικαιούμαστε να συνεχίσουμε την αποθήκευση εάν δεν είμαστε σε θέση να θεμελιώσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε νομικές αξιώσεις χωρίς τα δεδομένα σας.

Εάν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα σας και υποχρεούμαστε να τα διαγράψουμε, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, για να ενημερώσουμε τους υπεύθυνους, εάν έχετε επίσης ζητήσει διαγραφή από αυτούς.

6.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

Σύμφωνα με το Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα έως ένα περιορισμένο βαθμό στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας μέχρι να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνείστε να διαγράψετε τα δεδομένα σας και ζητάτε, αντ’ αυτού, τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε εσείς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία, σύμφωνα με το Άρθρο 21, παρ. 1 ΓΚΠΔ για λόγους που προκύπτουν από ειδική περίσταση, για όσο χρόνο δεν είναι σαφές εάν οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία από εμάς υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων σας.

Εάν η επεξεργασία έχει απαγορευθεί, μπορούμε μόνο να αποθηκεύσουμε τα εν λόγω δεδομένα. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά. Θα σας ενημερώσουμε πριν από την άρση του περιορισμού.

6.6 Υποχρέωση Γνωστοποίησης όσον αφορά τη Διόρθωση ή τη Διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Άρθρο 19 ΓΚΠΔ)

Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε όλους τους αποδέκτες, στους οποίους γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σχετικά με διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας ή περιορισμό της επεξεργασίας. Αυτό δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που είναι ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον μας το ζητήσετε.

6.7 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας παρείχατε σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να μας δώσετε εντολή για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, δεδομένου ότι

 • η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Μπορείτε να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Ωστόσο, το εν λόγω δικαίωμα δεν πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας μας. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε την παράδοση ή διαβίβαση των δεδομένων σας.

6.8 Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της Κατάρτισης Προφίλ (Άρθρο 22 ΓΚΠΔ)

Στις ιστοσελίδες μας τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (π.χ. κατάρτιση προφίλ). Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας - συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ - εάν αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα εναντίον σας ή που σας επηρεάζουν δυσμενώς με παρόμοιο τρόπο.

6.9 Δικαίωμα Εναντίωσης (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει έννομου συμφέροντος (Άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ), έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτό για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Στην περίπτωση αυτή, δεν θα υποβάλλουμε πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους, οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας για την επεξεργασία. Αυτοί πρέπει να υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή η επεξεργασία να χρησιμεύει για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δικαιούστε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Το ίδιο ισχύει για την κατάρτιση προφίλ, εάν αυτή σχετίζεται με την απευθείας διαφήμιση.

Μετά την αντίρρησή σας, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

6.10 Δικαίωμα Υποβολής Καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή (Άρθρο 77 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο Κράτος Μέλος, στο οποίο διαμένετε, εργάζεστε ή εικάζεται ότι συμβαίνει παραβίαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων εναντίον σας. Λοιπές διοικητικές ή δικαστικές προσφυγές τις οποίες δικαιούστε, δεν θίγονται.

7. Επικαιροποίηση της Δήλωσης Απορρήτου και της Πολιτικής Cookie μας

Έχουμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε την παρούσα δήλωση απορρήτου τακτικά, εάν αλλάζουν οι νομικές, τεχνικές ή οικονομικές συνθήκες. Όταν επικαιροποιούμε τη δήλωση απορρήτου μας λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα να σας ενημερώσουμε, όπως απαιτείται, σχετικά με τη σημασία των αλλαγών που πραγματοποιήσαμε. Θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για όλες τις σημαντικές αλλαγές στη δήλωση απορρήτου, εάν και στο βαθμό που απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων.

8. Ειδοποίηση σχετικά με τη Φιλοξενία

Όλες οι ιστοσελίδες μας φιλοξενούνται από παρόχους φιλοξενίας, οι οποίοι τηρούν τα πλέον σύγχρονα πρότυπα προστασίας και ασφάλειας δεδομένων.

Τελευταία τροποποίηση: 18/5/2018