Πολιτική σχετικά με τη χρήση Cookies

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο ή από αυτό στο σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ένα cookie ενδέχεται να αποθηκευτεί στο σύστημά σας. Αυτό περιλαμβάνει μια εξατομικευμένη στοιχειοσειρά χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωριστεί το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπο. Στις επόμενες ενότητες εξηγούμε λεπτομερώς ποιους τύπους cookie χρησιμοποιούμε και ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε χρησιμοποιώντας κάθε είδος cookie.

Έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και τα δεδομένα μεταδίδονται από αυτό το cookie στον ιστότοπό μας.

Με την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης αναλόγως. Λάβετε υπόψη ότι, αν απενεργοποιήσετε γενικά όλους τους τύπους cookie για τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών του ιστοτόπου. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, θα ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και θα λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων που χρησιμοποιούνται σ’ αυτό το πλαίσιο. Ενημερώνοντάς σας σχετικά με τη χρήση των cookies, σας παραπέμπουμε επίσης στους παρόντες όρους προστασίας του απορρήτου και στην πολιτική σχετικά με τη χρήση cookies.

1.1 Τεχνικώς απαιτούμενα cookies

Αυτά τα cookies απαιτούνται για την πλοήγηση στους ιστοτόπους και για τη χρήση των λειτουργιών τους, όπως η πρόσβαση στις ασφαλείς περιοχές του ιστοτόπου. Χωρίς αυτά τα cookies, ορισμένες υπηρεσίες, όπως η καταχώριση προϊόντων ή η εγγραφή για κατάρτιση, δεν είναι δυνατές.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με χρήση τεχνικώς απαιτούμενων cookies είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα που συλλέγονται από τεχνικώς απαραίτητα cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Για την περίοδο αποθήκευσης των τεχνικώς απαιτούμενων cookies, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Τα τεχνικώς απαιτούμενα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Cookies Εφαρμόζονται στους παρακάτω ιστοτόπους Σκοπός της Χρήσης Περίοδος Διατήρησης/Αποθήκευσης
ARRAffinity όλους cookie συστήματος που επιτρέπει την προσκόλληση της συνόδου στον κεντρικό υπολογιστή δικτύου μας. σύνοδος
ASP.Net_SessionID my.olympus-consumer.com Αυτό το cookie απαιτείται για την περιοχή σύνδεσης MyOlympus. σύνοδος
.ASPXAuth my.olympus-consumer.com, www.olympus-europa.com, www.olympus.fr και παρόμοιοι ιστότοποι ccTLD Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για να επιτρέπεται η διαδικασία σύνδεσης ή εγγραφής για υπηρεσίες, όπως η περιοχή εγγραφής προϊόντων «MyOlympus» ή ιατρικά συμβάντα. σύνοδος
JsessionID shop.olympus.eu (όλοι οι ιστότοποι καταστημάτων που απαριθμούνται εκεί) Αυτό το cookie απαιτείται για λειτουργίες όπως η συλλογή δεδομένων σε ενός είδους καλάθι αγορών (δηλ. συλλογή αναφορών τύπου και μέσων). Για λόγους ασφαλείας, κατά τη σύνδεση απαιτείται ένα προσωρινό cookie. Αποτελεί μια μοναδική ταυτότητα σ’ αυτήν τη σύνοδο και την κρυπτογραφεί σε ένα cookie. Αυτό το cookie εγκαθίσταται κατά τη σύνδεση και διαγράφεται κατά την αποσύνδεση. σύνοδος
PHPSESSID DataCollectionApp Το cookie απαιτείται για τον χειρισμό της συνόδου μετά τη σύνδεση. σύνοδος
OE.Consumer.MyOlympus my.olympus-consumer.com Το cookie απαιτείται για τον χειρισμό της συνόδου μετά τη σύνδεση στο MyOlympus. σύνοδος
CEEMES_... wow.olympus.eu Το cookie απαιτείται για τον χειρισμό της συνόδου μετά τη σύνδεση. σύνοδος
_sdsat_userStatus wow.olympus.eu Το cookie απαιτείται για τον χειρισμό της συνόδου μετά τη σύνδεση. σύνοδος
Olympus-cookie-policy
OlympusCookieHandling
CookieConsent
όλους Αυτό το cookie αποθηκεύει τις πληροφορίες για τη σελίδα πληροφοριών cookie και απαιτείται για να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο με τις ειδοποιήσεις σχετικά με τα cookies στους ιστοτόπους μας. Οι πληροφορίες που περιέχουν το cookie αποθηκεύονται για 3 μήνες ή μέχρι τη διαγραφή του cookie.
3 μήνες

AWSELB όλους Αυτό εξασφαλίζει ότι όλα τα αιτήματα από τον χρήστη κατά τη διάρκεια της συνόδου αποστέλλονται στην ίδια υπόσταση. σύνοδος
X-Mapping-loahdkhp όλους Αυτό το cookie διασφαλίζει ότι ο χρήστης του ιστοτόπου παραμένει πάντα στον ίδιο κόμβο εξυπηρέτησης. σύνοδος
REFERRER shop.olympus.eu (όλοι οι ιστότοποι καταστημάτων που απαριθμούνται εκεί) Αυτό το cookie μεταδίδει στον εξυπηρετητή κάθε φορά που ο χρήστης ήταν στον ιστότοπο προηγουμένως, έτσι ώστε μετά τη σύνδεση/αποσύνδεση να μπορέσει να βρεθεί πάλι σ' αυτή τη σελίδα. σύνοδος
CGISESSID www.olympus-europa.com, www.olympus.fr και παρόμοιους ιστοτόπους ccTLD σε φόρμες γεγονότων και αιτήσεων εργασίας Ταυτότητα συνόδου - χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει τη σύνοδο του χρήστη και
μ' αυτόν τον τρόπο να αποκαταστήσει την κατάστασή του (συνδεδεμένος, γλώσσα, κ.λπ.).
Ορίζεται στις ρυθμίσεις ασφαλείας. Προεπιλογή 8 ώρες
CompanyID www.olympus-europa.com, www.olympus.fr και παρόμοιους ιστοτόπους ccTLD σε φόρμες γεγονότων και αιτήσεων εργασίας Ταυτότητα Υποκαταστήματος Ορίζεται στις ρυθμίσεις ασφαλείας. Προεπιλογή 8 ώρες
ExternalDesignID www.olympus-europa.com, www.olympus.fr και παρόμοιους ιστοτόπους ccTLD σε φόρμες γεγονότων και αιτήσεων εργασίας Αν επιλεγεί, εδώ αποθηκεύεται το DesignID για το Εξωτερικό Σχέδιο. 2 ημέρες
alphakey www.olympus-europa.com, www.olympus.fr και παρόμοιους ιστοτόπους ccTLD σε φόρμες γεγονότων και αιτήσεων εργασίας Μαζί με την ταυτότητα συνόδου, αυτή η τιμή χρησιμεύει για να εξασφαλίσει ότι η σύνοδος
δεν μπορεί να αναληφθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
σύνοδος
language www.olympus-europa.com, www.olympus.fr και παρόμοιους ιστοτόπους ccTLD σε φόρμες γεγονότων και αιτήσεων εργασίας Ταυτότητα γλώσσας χρήστη σύνοδος
selfid www.olympus-europa.com, www.olympus.fr και παρόμοιους ιστοτόπους ccTLD σε φόρμες γεγονότων και αιτήσεων εργασίας Ταυτότητα Χρήστη σύνοδος
customer www.olympus-europa.com, www.olympus.fr και παρόμοιους ιστοτόπους ccTLD σε φόρμες γεγονότων και αιτήσεων εργασίας Εσωτερική ταυτότητα της επιχείρησης του χρήστη σύνοδος
auth-token www.olympus-europa.com, www.olympus.fr και παρόμοιους ιστοτόπους ccTLD σε φόρμες γεγονότων και αιτήσεων εργασίας Στο cookie auth-token, οι πληροφορίες χρήστη αποθηκεύονται σε μια δομή δεδομένων JSON σύνοδος
TrackingID www.olympus-europa.com, www.olympus.fr και παρόμοιους ιστοτόπους ccTLD σε φόρμες γεγονότων και αιτήσεων εργασίας Χρησιμοποιείται στον πίνακα εργασίας για προγράμματα παραπομπής. σύνοδος
x….
reseller.micro.olympus.de
shop.medical.olympus.de
Ταυτότητα Συνόδου - χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συνόδου χρήστη σύνοδος

1.2 Cookies Επιδόσεων και Λειτουργικότητας

Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για να αναλύουμε τους σκοπούς της συμπεριφοράς σας κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Αυτά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με τα άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, για παράδειγμα σε ποιες σελίδες μεταβαίνουν συχνότερα οι επισκέπτες και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες.

Για τους σκοπούς αυτούς, υπάρχει έννομο συμφέρον ως νομικό έρεισμα σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των δεδομένων σας, διότι μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του ιστοτόπου μας και το περιεχόμενό του μέσω της χρήσης αυτών των cookies. Επιπλέον, μας επιτρέπει να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και έτσι μας επιτρέπει να βελτιστοποιούμε συνεχώς τις προσφορές μας προς εσάς.

Για την περίοδο αποθήκευσης των cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς πλοήγησης, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτών των cookies.

1.2.1 Google Analytics

Στους ιστοτόπους μας χρησιμοποιούμε Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζονται στη Google και θα αποθηκεύονται από αυτή σε εξυπηρετητές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες εξ ονόματός μας για να αξιολογεί τη χρήση της ηλεκτρονικής προσφοράς μας, να συντάσσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς και να μας παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς. Ψευδώνυμα προφίλ χρήστη μπορούν να δημιουργηθούν από τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics μόνο με την ενεργοποιημένη διαμόρφωση ανωνυμοποίησης IP («gat._anonymizeIp ();») για να εξασφαλίζουμε την ανώνυμη συλλογή διευθύνσεων IP (η λεγόμενη «επικάλυψη IP»). Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας θα καταστεί ανώνυμη από τη Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδίδεται σε εξυπηρετητή της Google στις ΗΠΑ και θα γίνεται συντόμευσή της εκεί. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας από τη Google (cookies και διεύθυνση IP), μεταφορτώντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη εδώ: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google για διαφημιστικούς σκοπούς, πιθανές ρυθμίσεις και αντιρρήσεις διατίθενται στους ιστοτόπους της Google:

Ως εναλλακτική λύση στο πρόσθετο (add-on) του προγράμματος περιήγησης ή εντός των προγραμμάτων περιήγησης σε κινητές συσκευές, κάντε κλικ σ’ αυτόν τον σύνδεσμο για να εμποδίσετε τη Google Analytics να συλλέγει δεδομένα σ’ αυτόν τον ιστότοπο στο μέλλον. Ως αποτέλεσμα, στη συσκευή σας αποθηκεύεται ένα cookie εξαίρεσης. Περιλαμβάνει την πληροφορία ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας για το Google Analytics. Αν διαγράψετε τα αποθηκευμένα cookies σας, πρέπει να κάνετε πάλι κλικ σ’ αυτόν τον σύνδεσμο.

1.2.2 Adobe Analytics

Στους ιστοτόπους μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης ιστού Adobe Analytics που παρέχεται από την Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West, Business Campus, Δουβλίνο 24, Ιρλανδία («Adobe»). Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies για να βοηθά την Olympus να αναλύσει πώς χρησιμοποιούν τον ιστότοπο οι επισκέπτες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας.

Αν οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου που δημιουργούνται από το cookie μεταφέρονται σε εξυπηρετητή της Adobe, οι ρυθμίσεις διασφαλίζουν ότι η διεύθυνση IP καθίσταται ανώνυμη πριν από τον γεω-εντοπισμό και αντικαθίσταται από μια γενική διεύθυνση IP πριν από την αποθήκευση. Εξ ονόματος της Olympus, η Adobe χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αναλύει τη χρήση του ιστοτόπου, να δημιουργεί αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστοτόπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου και του διαδικτύου για τον διαχειριστή του ιστοτόπου. Η διεύθυνση IP που επεξεργάζεται η Adobe δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα της Adobe. Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση cookies χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι, σ’ αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου.

Επίσης, μπορείτε να εμποδίσετε την καταγραφή των δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από την Adobe και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Adobe, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας μια προσθήκη (plug-in) προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

1.2.3 Κατάλογος Cookies της Adobe και Cookies του Google Analytics στους ιστοτόπους μας

  Cookies Εφαρμόζονται στους παρακάτω ιστοτόπους Σκοπός της Χρήσης Περίοδος Διατήρησης/Αποθήκευσης
Adobe Analytics Cookies B Όλοι    
Adobe Analytics Cookies Mboxsession
mboxpc
Όλοι   2 έτη
Adobe Analytics Cookies AMCV_# Όλοι Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην υπηρεσία ταυτοποίησης να παρακολουθεί τους επισκέπτες στους διάφορους τομείς και να επιτρέπει την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ διαφορετικών λύσεων Experience Cloud. 2 έτη
Adobe Analytics Cookies AMCVS_# Όλοι   σύνοδος
Adobe Analytics Cookies Demdex
Dextp
dpm
Όλοι   6 μήνες
Adobe Analytics Cookies dst Όλοι    
Adobe Analytics Cookies everest_g_v2 Όλοι Αυτό το cookie χαρτογραφεί τα κλικ σε άλλα συμβάντα στον ιστότοπο του πελάτη και έχει οριστεί στον τομέα eversttech.net. 2 έτη
Adobe Analytics Cookies gglck Όλοι   1 μήνας
Adobe Analytics Cookies gpv_pn Όλοι Καταγράφει την τιμή μιας μεταβλητής Analytics στην προβολή της επόμενης σελίδας. 30 λεπτά/σύνοδος
Adobe Analytics Cookies s_cc Όλοι   σύνοδος
Adobe Analytics Cookies s_fid Όλοι Χρονοσφραγίδα ταυτότητας μοναδικού επισκέπτη για επαναφορά 5 έτη
Adobe Analytics Cookies sc_vs Όλοι    
Adobe Analytics Cookies sc_ppn Όλοι    
Adobe Analytics Cookies sc_c13 Όλοι   3 έτη
Adobe Analytics Cookies sc_c13s Όλοι   σύνοδος
Adobe Analytics Cookies sc_14 Όλοι   1 έτος
Adobe Analytics Cookies s_dl Όλοι    
Adobe Analytics Cookies sc_cmgvo Όλοι    
Adobe Analytics Cookies sc_v9 Όλοι    
Adobe Analytics Cookies sc_v10 Όλοι    
Adobe Analytics Cookies s_cpc Όλοι    
Adobe Analytics Cookies s_sq Όλοι Αυτό το cookie ορίζεται και διαβάζεται από τον κώδικα JavaScript, όταν είναι ενεργοποιημένες η λειτουργία ClickMap και η λειτουργία Activity Map. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον προηγούμενο σύνδεσμο στον οποίο έκανε κλικ ο χρήστης σύνοδος
Adobe Analytics Cookies s_VI_.... Όλοι Χρονοσφραγίδα ταυτότητας μοναδικού επισκέπτη. Σημείωση: Κάθε ταυτότητα επισκέπτη Analytics σχετίζεται με ένα προφίλ επισκέπτη σε εξυπηρετητές της Adobe. Τα προφίλ των επισκεπτών διαγράφονται μετά από 1 έτος αδράνειας, ανεξάρτητα από τη λήξη κάθε cookie ταυτότητας επισκέπτη. 2 έτη
Adobe Analytics Cookies sc_vs Όλοι    
Adobe Analytics Cookies _sdsat _searchTerm Όλοι DTM  
         
Cookies του Google Analytics __utma shop.olympus.eu (όλοι οι ιστότοποι καταστημάτων που απαριθμούνται εκεί) Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών και των συνόδων. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται η βιβλιοθήκη javascript και δεν υπάρχουν cookies __utma. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.  
Cookies του Google Analytics __utmz shop.olympus.eu (όλοι οι ιστότοποι καταστημάτων που απαριθμούνται εκεί) Αποθηκεύει την πηγή επισκεψιμότητας ή εξόρμηση που εξηγεί πώς έφτασε ο χρήστης στον ιστότοπό σας. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται η βιβλιοθήκη javascript και ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics. 6 μήνες
Cookies του Google Analytics _gat_UA-39395600-1 shop.olympus.eu (όλοι οι ιστότοποι καταστημάτων που απαριθμούνται εκεί) Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών. 1 λεπτό
Cookies του Google Analytics _ga shop.olympus.eu (όλοι οι ιστότοποι καταστημάτων που απαριθμούνται εκεί) Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών. 2 έτη
Cookies του Google Analytics _gid shop.olympus.eu (όλοι οι ιστότοποι καταστημάτων που απαριθμούνται εκεί) Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών. 1 ημέρα
Cookies του Google Analytics _gac_<property-id> shop.olympus.eu (όλοι οι ιστότοποι καταστημάτων που απαριθμούνται εκεί) Περιέχει σχετικές με την εξόρμηση πληροφορίες για τον χρήστη. Αν έχετε συνδέσει τους λογαριασμούς σας στο Google Analytics και στο AdWords, οι ετικέτες μετατροπής ιστοτόπων του AdWords θα διαβάσουν αυτό το cookie, εκτός αν επιλέξετε να εξαιρεθείτε. 90 ημέρες

1.3 Cookies που χρησιμοποιούνται για Διαφήμιση ή Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Αυτά τα cookies τοποθετούνται από τρίτους και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους ιστοτόπους που επισκέπτεται ο χρήστης (ιχνηλάτηση ιστού), έτσι ώστε να μπορεί να προβάλλεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Για τους σκοπούς αυτούς, υπάρχει έννομο συμφέρον ως νομικό έρεισμα σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των δεδομένων σας, διότι μπορούμε να προσαρμόζουμε τη διαφήμισή μας στις επιθυμίες σας. Ωστόσο, σας ζητάμε να συναινέσετε στη χρήση αυτών των cookies τρίτων, κάνοντας κλικ στο κουμπί στο στρώμα αποδοχής cookie που βλέπετε κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπό μας. Επομένως, το νομικό έρεισμα βρίσκεται επίσης στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του ΓΚΠΔ.

Για την περίοδο αποθήκευσης των cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς πλοήγησης ισχύουν τα ανωτέρω (βλ. παράγραφο 3.8), εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές περίοδοι διατήρησης ή αποθήκευσης που διαφέρουν από cookie σε cookie και παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη χρήση των ακόλουθων υπηρεσιών από τρίτους παρόχους για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

1.3.1 Google AdWords

Στους ιστοτόπους μας χρησιμοποιούμε Google AdWords. Το Google AdWords είναι ένα διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα της Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Χρησιμοποιούμε, αφενός, τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Adwords. Με τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ, μπορούμε να παρουσιάσουμε στους χρήστες του ιστοτόπου διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά τους σε άλλους ιστοτόπους στο δίκτυο εμφάνισης Google (το ίδιο το Google, τις λεγόμενες «διαφημίσεις Google» ή σε άλλους ιστοτόπους). Γι’ αυτό, αναλύεται η αλληλεπίδραση του χρήστη στον ιστότοπό μας, π.χ. οι προσφορές που ενδιαφέρουν τον χρήστη, ώστε να είναι δυνατή η προβολή στοχευμένων διαφημίσεων σε άλλες σελίδες μετά την επίσκεψή στον ιστότοπό μας. Για να το κάνει αυτό, η Google αποθηκεύει έναν αριθμό στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη όταν επισκέπτεται ορισμένες υπηρεσίες ή ιστοτόπους Google στο δίκτυο εμφάνισης Google. Οι επισκέψεις αυτού του χρήστη καταγράφονται μέσω αυτού του αριθμού, ο οποίος αναφέρεται ως «cookie». Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για τη μοναδική αναγνώριση ενός προγράμματος περιήγησης ιστού σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή και όχι για τον εντοπισμό ενός ατόμου. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποθηκεύονται. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση του cookie από τη Google ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο και στη συνέχεια μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη που παρέχεται εκεί: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επαναληπτικό μάρκετινγκ της Google και τη δήλωση περί απορρήτου δεδομένων της Google, βλ.: http://www.google.com/privacy/ads/

Χρησιμοποιούμε επίσης τη λεγόμενη παρακολούθηση μετατροπών ως μέρος της υπηρεσίας Google AdWords. Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που τοποθετεί η Google, αποθηκεύεται ένα cookie για την παρακολούθηση μετατροπών στον υπολογιστή/τη συσκευή σας. Αυτά τα cookies καθίστανται άκυρα μετά από 30 ημέρες, δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική αναγνώριση. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη χρήση του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών μετατροπής για πελάτες του AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών.

Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση cookies, προσαρμόζοντας τη σχετική ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας, αλλά, σ’ αυτήν την περίπτωση, επισημαίνουμε ρητά ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις Google που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας στον ιστό (στο δίκτυο προβολής της Google) στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ενεργοποιώντας το κουμπί «Off/Απενεργοποίηση» στο http://www.google.com/settings/ads ή απενεργοποιώντας το στο http://www.aboutads.info/choices/. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχετικές επιλογές και το απόρρητο δεδομένων στο Google στο https://policies.google.com/privacy.

1.3.2 Διαφήμιση Bing

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν επίσης παρακολούθηση μετατροπών από τη Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ). Αν επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης της Microsoft Bing, θα τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας ένα cookie των Microsoft Bing Ads. Αυτό επιτρέπει στη Microsoft και σε εμάς να αναγνωρίσουμε ότι κάποιος έκανε κλικ σε μια διαφήμιση, μεταφέρθηκε στον ιστότοπό μας και έφθασε σε μια προκαθορισμένη σελίδα στόχου (σελίδα μετατροπής). Δεν αποκαλύπτονται προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη (π.χ. η ταυτότητά του), μόνο ο συνολικός αριθμός χρηστών που έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση Bing και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε σελίδα μετατροπής. Μπορείτε να εμποδίσετε την τοποθέτηση ενός cookie, π.χ. μέσω της ρύθμισης του προγράμματος περιήγησής σας, αν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία παρακολούθησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και τα cookies που χρησιμοποιούνται στο Microsoft Bing είναι διαθέσιμες στο https://privacy.microsoft.com.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν την υπηρεσία: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

1.3.3 Διαφήμιση στα Κοινωνικά Δίκτυα (Cookies και Εικονοστοιχεία Επαναληπτικού Μάρκετινγκ/Επαναπροσανατολισμού)

Στους ιστοτόπους μας χρησιμοποιούμε τη λειτουργία του εικονοστοιχείου Επαναπροσανατολισμού του Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ («Facebook»). Οι ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ ή επαναπροσανατολισμού δημιουργούν μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του εξυπηρετητή του Facebook, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Στον ιστότοπό μας θα εφαρμοστεί μια ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. Αυτό θα στείλει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας απευθείας στον εξυπηρετητή του Facebook.

Αν ταυτόχρονα είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Facebook, το Facebook εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον λογαριασμό χρήστη σας. Αν δεν είστε συνδεδεμένοι, οι πληροφορίες αυτές απορρίπτονται αμέσως από τον αντίστοιχο πάροχο.

Αν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή και χρήση των δεδομένων από το Facebook ή σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές σας για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σ’ αυτό το πλαίσιο, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Αν δεν επιθυμείτε το Facebook να συσχετίσει τις συλλεγόμενες πληροφορίες απευθείας με τον λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ «Custom Audiences» στο https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook.

1.3.4 Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (episerver/Optivo Broadmail)

Χρησιμοποιούμε Episerver, πρώην Optivo broadmail (Episerver Deutschland, Wallstraße 16, 10179 Βερολίνο, Γερμανία) για μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται στη Δήλωση Εχεμύθειας στην παράγραφο 3.4. Είναι δυνατό να καταργήσετε την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή εδώ.

1.3.5 Μάρκετινγκ Συνδεόμενων Επιχειρήσεων (Kwanko & Tradedoubler)

Στους ιστοτόπους μας χρησιμοποιούμε τη λειτουργία συνεργάτη του μάρκετινγκ συνδεόμενων επιχειρήσεων της Tradedoubler (Tradedoubler, Birger Jarlsgatan 57Α, 113 56 Στοκχόλμη, Σουηδία) και της πλατφόρμας NetAffiliation της Kwanko [KWANKO FRANCE (HQ) 60, bd du Maréchal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine, Γαλλία]. Στη σελίδα επιβεβαίωσης παραγγελίας του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουμε ένα εικονοστοιχείο μετατροπής (PostClic) από το δίκτυο συνδεόμενων επιχειρήσεων. Αυτό το εικονοστοιχείο επιτρέπει στο δίκτυο συνδεόμενων επιχειρήσεων να μετράει πότε δόθηκε μια παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα μετά από επικοινωνία με διαφήμιση εντός του δικτύου συνδεόμενων επιχειρήσεων. Η συνδεόμενη επιχείρηση θα αναπαράγει διάφορα cookies που θα απονέμονται με την επαφή με διαφήμιση εντός του δικτύου συνδεόμενων επιχειρήσεων. Τα cookies που αναπαράγονται ενδέχεται να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: μια χρονοσφραγίδα σχετικά με το πότε έγινε κλικ στη διαφήμιση, ένα ανώνυμο αναγνωριστικό συνόδου, πληροφορίες σχετικά με το ποιος επιχειρηματίας έχει τοποθετήσει τη διαφήμιση στο δίκτυο και τον τύπο της διαφήμισης και το αναγνωριστικό προγράμματος του προγράμματος της συνδεόμενης επιχείρησης. Οι περιγραφόμενες πληροφορίες μπορούν να αναγνωριστούν και να αναπαραχθούν από το εικονοστοιχείο της συνδεόμενης επιχείρησης στη σελίδα επιβεβαίωσης παραγγελίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης, εικονοστοιχεία επαναληπτικού μάρκετινγκ/επαναπροσανατολισμού (PostView) τοποθετούνται για την παρουσίαση διαφημίσεων στους χρήστες του ιστοτόπου με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Η βασική αρχή που χρησιμοποιεί ο συνεργάτης είναι η ανωνυμία των δεδομένων για επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη. Επομένως, ο συνεργάτης δεν αποθηκεύει διευθύνσεις IP στο cookie χρήστη, αλλά μόνο ένα μοναδικό τυχαίο αναγνωριστικό που δεν επιτρέπει στον συνεργάτη να αναγνωρίσει τον χρήστη. Δεν υπάρχει συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου για τον προσδιορισμό της πραγματικής ταυτότητας χρηστών και δεν έχει ξεκινήσει μια τέτοια συνεργασία. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο cookie περιορίζονται στις πληροφορίες που συλλέγει ο συνεργάτης κατά τις επισκέψεις του χρήστη στις ιστοσελίδες του δικτύου διαφημίσεων. Εκτός από τα cookies που αποθηκεύονται για αμιγώς στατιστικούς σκοπούς, το cookie ενός χρήστη μπορεί να προβάλλεται μόνο από τον συνεργάτη όταν ο χρήστης επισκέπτεται ιστότοπο που ανήκει στο δίκτυο συνεργατών.

Επίσης, έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να εμποδίσετε τη δημιουργία cookies στον υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, το TradeDoubler δεν θα παρακολουθεί τίποτα από το πρόγραμμα περιήγησής σας χρησιμοποιώντας cookies. http://publisher.tradedoubler.com/include/functions/optout.html.

Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, η Kwanko δεν θα παρακολουθεί τίποτα από το πρόγραμμα περιήγησής σας χρησιμοποιώντας cookies https://en.netaffiliation.com/opto

1.3.6 Κατάλογος cookies για διαφημιστικούς σκοπούς

Τρίτος Εφαρμόζονται στους παρακάτω ιστοτόπους Σκοπός της Χρήσης  
Διαφήμιση Facebook (επαναληπτικό μάρκετινγκ/επαναπροσανατολισμός) όλοι Διαφήμιση με γνώμονα τα ενδιαφέροντα  
Google AdWord & Shopping όλοι Διαφήμιση με γνώμονα τα ενδιαφέροντα  
Optivo broadmail όλοι Για Μάρκετινγκ μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  
Tradedoubler shop.olympus.eu (όλοι οι ιστότοποι καταστημάτων που απαριθμούνται εκεί) Τεχνολογία Ηλεκτρονικής Διαφήμισης  

1.4 Προσθήκες Κοινωνικών Δικτύων

1.4.1 Facebook

Όταν συνδέεστε σε έναν από τους ιστοτόπους μας και δημιουργείτε έναν λογαριασμό, μπορείτε να επιλέξετε να το κάνετε συνδέοντας τον λογαριασμό σας στο Facebook με τον ιστότοπό μας. Κατά την εγγραφή σας, καθώς και κατά την είσοδό σας στον ιστότοπό μας, οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς θα μεταφερθούν απευθείας στο Facebook. Δεν έχουμε καμία επιρροή στα δεδομένα που συλλέγονται από το Facebook. Αν είστε συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο, μπορεί να αναφέρεται η χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς και να εμφανίζεται αυτόματα στον λογαριασμό σας στο Facebook.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την υπηρεσία Facebook όσον αφορά τους χρήστες στις ΗΠΑ και τον Καναδά είναι: Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για χρήστες εκτός ΗΠΑ και Καναδά είναι: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Δουβλίνο, Ιρλανδία. Πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτικότητα στο Facebook μπορείτε να βρείτε εδώ.

1.4.2 Pinterest

Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί το κουμπί Pin-it από το Pinterest ως προσθήκη κοινωνικού δικτύου. Όταν εμφανίζεται ή επιλέγεται, δημιουργεί μια άμεση σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και του εξυπηρετητή του Pinterest. Το Pinterest μπορεί να συλλέγει προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα από εσάς. Σας συνιστούμε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δεδομένων που καλύπτει αυτό, τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων, τη συνεχιζόμενη επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Pinterest καθώς και τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σας σφαίρας, διαβάζοντας τις πληροφορίες απορρήτου δεδομένων στο pinterest.com.

1.5 Άλλες υπηρεσίες τρίτων

1.5.1 Google Maps, reCaptcha, YouTube

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του Google Maps είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες συνήθως μεταφέρονται σε εξυπηρετητή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστοτόπου δεν επηρεάζει αυτή τη μετάδοση δεδομένων. Η χρήση του Google Maps γίνεται για λόγους ελκυστικής παρουσίασης των ηλεκτρονικών προσφορών και εκδηλώσεών μας και σκοπό έχει να σας διευκολύνει να βρείτε τους τόπους που υποδεικνύονται από εμάς στον ιστότοπο. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων χρήστη στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google:https://policies.google.com/privacy.

Για να προστατεύσουμε τις παραγγελίες σας μέσω διαδικτυακών εντύπων, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA της εταιρείας Google Inc. (Google). Το ερώτημα χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν η είσοδος γίνεται από άνθρωπο ή από καταχρηστική αυτοματοποιημένη, μηχανική επεξεργασία. Το ερώτημα περιλαμβάνει την αποστολή της διεύθυνσης IP και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων απαιτεί η Google για την παροχή της υπηρεσίας reCAPTCHA στη Google. Για τον σκοπό αυτό, τα στοιχεία που εισάγετε θα μεταδοθούν στη Google και θα χρησιμοποιηθούν εκεί. Με τη χρήση του reCaptcha, συμφωνείτε ότι η αναγνώριση που παρέχετε θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφιοποίηση παλαιών έργων. Ωστόσο, αν ενεργοποιηθεί η ανωνυμοποίηση IP σ’ αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP σας θα συντομευθεί εκ των προτέρων από τη Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες που είναι μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα αποστέλλεται σε εξυπηρετητή της Google στις ΗΠΑ και θα γίνεται συντόμευσή της εκεί. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες εξ ονόματος του χειριστή αυτού του ιστοτόπου για να αξιολογεί τη χρήση αυτής της υπηρεσίας από εσάς. Η διεύθυνση IP που αποστέλλεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του reCaptcha δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα που παρέχει η Google. Αυτό το στοιχείο υπόκειται στις παρεκκλίνουσες πολιτικές απορρήτου της Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy.

To νομικό έρεισμα για την επεξεργασία των δεδομένων σας με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, του ΓΚΠΔ, καθώς ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον να προστατεύσει τις προσφορές του ιστοτόπου του από καταχρηστική αυτοματοποιημένη κατασκοπεία και ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Έχουμε ενσωματώσει βίντεο YouTube στην ηλεκτρονική προσφορά μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο http://www.YouTube.com και μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας από τον ιστότοπό μας. Όλα αυτά ενσωματώνονται στη «λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων», δηλαδή δεν διαβιβάζονται στο YouTube δεδομένα σχετικά με εσάς ως χρήστη αν δεν αναπαράγετε τα βίντεο. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 θα διαβιβαστούν μόνο όταν αναπαράγετε τα βίντεο. Δεν έχουμε καμία επιρροή σ' αυτήν τη μετάδοση δεδομένων.

Με την επίσκεψη του ιστοτόπου, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε πρόσβαση στην αντίστοιχη υποσελίδα του ιστοτόπου μας. Επιπλέον, θα διαβιβαστούν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της παρούσας δήλωσης. Αυτό γίνεται ανεξαρτήτως του αν το YouTube παρέχει λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Google, οι πληροφορίες σας θα συσχετιστούν απευθείας με τον λογαριασμό σας. Αν δεν επιθυμείτε να σχετιστείτε με το προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για λόγους διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή/και σχεδιασμού του ιστοτόπου του με γνώμονα τη ζήτηση. Αυτή η αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την παροχή διαφημίσεων με γνώμονα τη ζήτηση και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το YouTube για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα.

Το νομικό έρεισμα βρίσκεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, του ΓΚΠΔ, καθώς είναι απαραίτητο να σας παρουσιάσουμε συγκεκριμένα βίντεο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το YouTube, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας: https://policies.google.com/privacy. Η Google επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στις ΗΠΑ και έχει υπαχθεί στην Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.5.2 Συντόμευση διευθύνσεων URL - Χρήση συνδέσμων bit.ly

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της bit.ly Inc.New York City (HQ), 139, 5η Λεωφόρος, 5ος όροφος, Νέα Υόρκη, ΝΥ 10010, ΗΠΑ για να συντομεύουμε διευθύνσεις URL κατά την ανάρτηση σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ως τμήμα ενημερωτικών δελτίων. Η Bit.ly συλλέγει ανώνυμα δεδομένα χρήσης για να μας πει πόσες φορές έχει επιλεγεί ένας συγκεκριμένος συντομευμένος σύνδεσμος. Αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώνονται και δεν αναφέρονται σε ατομική βάση. Η Bit.ly δεν συλλέγει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία για εσάς και δεν έχει πρόσβαση σε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που μας υποβάλετε. Επιλέξαμε τη Bit.ly ως την προτιμώμενη υπηρεσία συντόμευσης διευθύνσεων URL διότι είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην ασπίδα προστασίας ΕΕ/ΗΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι προσφέρει πρότυπα προστασίας δεδομένων συγκρίσιμα με τον ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η bit.ly χρησιμοποιεί cookies και συλλέγει δεδομένα χρήσης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της που βρίσκεται στη διεύθυνση: http://bitly.com/pages/privacy.

Τελευταία τροποποίηση: 18/5/2018